Tactisch beheer (Asset Care Services)

Om de beschikbaarheid, inzetbaarheid en betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen op een juiste wijze te beheersen, is een professionele onderhoudsorganisatie noodzakelijk. Asset Care Services biedt handvatten om de vaak kostbare bedrijfsmiddelen gedurende de hele levensduur op kosteneffectieve en duurzame wijze in te zetten. Tevens maakt Asset Care Services het mogelijk aspecten als milieu, regelgeving (juridisch) en veiligheid (arbo) te borgen.

Op deze manier kan de opdrachtgever zich richten op het primaire proces, is er continu aandacht voor verbeteringen en wordt het onderhoud efficiënter wat bijdraagt aan een positief bedrijfsresultaat.

Dit heeft voor u een aantal belangrijke voordelen:

  • Meer aandacht voor het hoofdproces
  • Geen investeringen in een onderhoudsorganisatie (personeel, ruimte, middelen)
  • Geen investeringen in een onderhoudssysteem (aanschaf, technisch- en functioneel beheer, installeren van nieuwe versies)
  • Continu aandacht voor optimalisatie van het onderhoud door deskundig I.E.S. personeel
  • Duidelijke afspraken vastgelegd in SLA’s (prestatiecontracten)
  • Een transparanter kosteninzicht ((meerjaren) onderhoudsplannen, begrotingen, reservedelen, waardeverloop van de kapitaalgoederen, activa etc.)
  • Heldere rapportages waarmee in overleg met u prioriteiten gesteld kunnen worden

Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, kan Asset Care Services het gehele of onderdelen van het onderhoudsproces faciliteren. Dat kan op locatie bij de opdrachtgever of decentraal, bij I.E.S., plaatsvinden.

Hopelijk heeft deze nieuwe vorm van dienstverlening uw interesse gewekt, en wilt u met ons over dit onderwerp van gedachten wisselen. +31 (0)182 – 399 530 of informatie@iesbv.nl