Leiderschap in Assetmanagement

Bij het besluit om assetmanagement te implementeren in je organisatie neem je als management ook een besluit om een traject te starten van verandermanagement. Immers assetmanagement met de meer proces- keten-gestuurde benadering vraagt veelal andere competenties van medewerkers. Aspecten als cultuur, gedrag en leiderschap komen dan al snel ter sprake. In de ISO-55000 standaard is om die reden ook veel ruimte ingericht voor leiderschap en het creëren van draagvlak.

Programma

In de training ‘Leiderschap in assetmanagement’ komt aan de orde wat het betekent om als leidinggevende in een assetmanagement omgeving de implementatie van assetmanagement te (bege)leiden. Het gaat dan over o.a.:

 • Het kunnen plaatsen van jezelf in een verandertraject als begeleider/coach/manager.
 • Weerstand herkennen en hier een praktische oplossing voor weten te hanteren.
 • Veranderen is het geconfronteerd worden met emoties. Wat doet dit met jou?
 • Hoe komt het dat je je telkens ergert aan bepaald gedrag?
 • De kans op conflicten is groot. Hoe kun je daar mee omgaan?
 • Het kunnen opstellen van een plan van aanpak voor een verandertraject met daarin een communicatieplan.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Afspraken maken
 • Leiderschap kunnen toepassen in verschillende situaties
 • Omgaan met onmacht
 • Creëren van autonomie
 • Inzicht in wat jouw plek is in het geheel
 • Inzicht in groepsontwikkeling

Meer informatie over de training? Download de flyer!

Geïnteresseerd in persoonlijke leiderschap?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl