Opzetten assetmanagement organisatie – APM Terminals Rotterdam Maasvlakte II

Voor de nieuwe automatische container terminal op de tweede Maasvlakte heeft APM Terminals Maasvlakte II B.V. IES Asset Management gevraagd te adviseren bij het opzetten van de assetmanagement organisatie, welke gereed en functioneel is voor het in bedrijf stellen van de nieuwe Terminal. De vragen die hierbij centraal stonden gingen o.a. over de organisatiestructuur en de in- en uitbestedingsstrategie van het preventief onderhoud.

APM Terminals Maasvlakte II en IES kozen voor een methode waarin APM Terminals door middel van workshops bekend werd gemaakt met de basisprincipes van assetmanagement volgens PAS 55. Gedurende de workshops met deelnemers uit verschillende disciplines en managementlagen werkten we gezamenlijk toe naar de beantwoording van de gestelde vragen en het opstellen van een assetmanagement plan. Door de relevante taken en rollen uit de PAS55 te koppelen aan de kritieke elementen van de verschillende terminalsystemen voor de bedrijfsvoering, ontstond de basis voor een uitgebreide in- en uitbestedingsstrategie voor het onderhoud.

De uitkomsten van de workshops vormden de basis voor de tweede fase van het project: het opzetten van de assetmanagement organisatie en het opstellen van het onderhoudsplan voor de operatie van de nieuwe containerterminal. IES stelde samen met technische specialisten en leveranciers de onderhoudsplannen voor de verschillende systemen op. Bij het inrichten van de organisatie hielpen we o.a. met het beschrijven van de werkprocessen, het implementeren van het onderhoudsmanagementsysteem en het trainen en instrueren van de medewerkers van de nieuwe organisatie. Op deze manier beschikt APM Terminals bij de opening van de terminal direct over een functionerende Technical Assetmanagement organisatie in lijn met de PAS55-processen.