Bij het besluit om assetmanagement te implementeren in je organisatie neem je als management ook een besluit om een traject te starten van verandermanagement. Immers assetmanagement met de meer proces- keten-gestuurde benadering vraagt veelal andere competenties van medewerkers. Aspecten als cultuur, gedrag en leiderschap komen dan al snel ter sprake. In de ISO-55000 is om die reden ook veel ruimte ingericht voor leiderschap en het creëren van draagvlak.

In de training ‘Persoonlijke Leiderschap in een technische omgeving’ van IES komt aan de orde wat het betekent om als leidinggevende in een technische omgeving dit traject te begeleiden. Vragen die we samen gaan beantwoorden zouden kunnen zijn:

  • Wat doet dit met jou als leidinggevende?
  • Hoe komt het dat je telkens je irriteert aan bepaald gedrag?
  • Wat maakt het dat je het lastig vindt om met bepaald gedrag om te gaan?

 

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Afspraken maken
  • Leiderschap kunnen toepassen in verschillende situaties
  • Omgaan met onmacht
  • Creëren van autonomie
  • Inzicht in wat jouw plek is in het geheel
  • Inzicht in groepsontwikkeling

Meer informatie over de training? Download de flyer!

Geïnteresseerd in persoonlijke leiderschap?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Directeur

jan.mens@iesbv.nl