Home Sengineers Andre Schaareman

Andre Schaareman

Risicosturende sengineer & Financial controller

André stuurt op risico’s van IES. Samen met de projectleiders zorgt André dat projecten intern soepel verlopen. Als er hierbij een risico ontstaat, dan heeft hij dit tijdig in de gaten en zorgt hij dat er wordt bijgestuurd. Daarnaast is André als een vis in het water op de boekhouding en verzorgt hij de financiële rapportages.

Laat je inspireren

Alle artikelen