Asset Management

IES is an independent, no-nonsense engineering consulting company that helps organisations implement Asset Management. We are sengineers who believe in the power of people behind the technology. That is our approach. Using that method and our experience, Asset Management will have a structural contribution to your business results.

So, what is Asset Management?

Asset Management is a set of tools and procedures, designed to optimize the performance of physical assets throughout their lifecycle. From design and construction to operation, maintenance and disposal of, for example, public transport, cranes, production lines and bridges.

It involves finding the right balance between cost, revenue and risk. While taking into account laws and regulations, requirements of stakeholders and your business goals. Proper execution of Asset Management will significantly contribute to the improvement of the business results.

The international PAS 55 and ISO 55000 standards establish Asset Management processes and best practices. With our knowledge of and experience with these best practices, we help to implement Asset Management in a way that suits your organization best.

Thank you for your interest in our product. This page is still under construction. In case you would like to have more information about our services, please gives us a call or send us an email to make an appointment.

INTEGRAAL WAARDE CREËREN

Integraal assetmanagement betekent meer dan het goed managen van fysieke assets. Het kijkt ook naar de aspecten die jouw stakeholders belangrijk vinden. Zoals de producten en diensten die de assets in staat zijn te leveren. Ook aspecten die belangrijk zijn voor het imago van je bedrijf zijn bepalend voor de waarde die je als organisatie creëert. Bijvoorbeeld inspelen op wensen van klanten, veiligheid, milieu en bedrijfsresultaat. Maar ook interne factoren zoals tevredenheid van medewerkers spelen een rol. Met goed assetmanagement waarborg je de prestaties van de bedrijfsmiddelen én de kwaliteit van aspecten die voor jouw organisatie en je stakeholders waarde hebben. Dit betekent dat bedrijfsresultaten stijgen.

BESLISSINGEN NEMEN EN BALANS ZOEKEN

Assetmanagement vertaalt doelstellingen van de organisatie in asset en stakeholder gerelateerde beslissingen. Om deze beslissingen te kunnen nemen is kennis nodig gebaseerd op juiste en tijdige informatie. Bijvoorbeeld om de afweging te kunnen maken tussen repareren of vernieuwen. Maar ook om de balans te vinden tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets of om de risico’s veroorzaakt door een specifiek bedrijfsmiddel op het bedrijfsresultaat in te schatten. Toepassen van informatie- en prestatiemanagement biedt mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren en helpt je een optimale balans te vinden tussen kosten, risico’s en prestaties.

LEIDERSCHAP EN ONTWIKKELING

Leiderschap is richting geven, inspireren en zorgen voor vooruitgang. Het is nadrukkelijk meer dan ‘iets managen’. Voor het implementeren en verder ontwikkelen van assetmanagement in een organisatie is leiderschap nodig. Een leider die oog heeft voor de mens achter de techniek. Het gaat verder dan ervoor zorgen dat medewerkers over de juiste kennis en ervaring beschikken. Ook het ontwikkelen van houding en gedrag en samenwerking in een team zijn randvoorwaarden voor bedrijfssucces.

AANTOONBARE COMPLIANCE

Pijlers van goed assetmanagement zijn, naast integraal denken en sturen op risico’s, het vastleggen en aantonen van processen en prestaties. Concrete RASCI afspraken over wie wat doet, gedocumenteerde bedrijfsprocessen en aantoonbare prestaties. Inspecties en auditen spelen daarbij een belangrijke rol, want werkt de organisatie daadwerkelijk zoals bedacht is? Theoretisch geneuzel? Nee! Juist door zaken vast te leggen en te inspecteren kun je aantonen dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving en aan internationale normen. Dat geldt niet alleen voor de processen, maar bijvoorbeeld ook voor de onderhoudsplannen van je assets.