Privacyverklaring

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze privacyverklaring. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

IES Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens op deze website en binnen ons bedrijf. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waar we deze gegevens voor kunnen gebruiken. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt IES Asset Management en waar worden deze voor gebruikt?

Wanneer u een contactformulier invult, offerte aanvraagt, bestelling plaatst, of op een andere wijze uw persoonsgegevens achterlaat kan IES Asset Management deze opslaan en bewaren. Hiermee kunnen we het contact met u faciliteren, uitvoering geven aan eventuele overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan onze administratieplichten.

IES Asset Management slaat veelal de volgende gegevens van u op:

Daarnaast kunnen we, indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws, tips en aanbiedingen van IES Asset Management.

We kunnen uw gegevens verder gebruiken om onze dienstverlening en website verder te verbeteren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Wat doet IES Asset Management om mijn gegevens te beveiligen?

Uw gegevens kunnen ofwel op een computer, server of bij een derde partij worden opgeslagen. In al deze gevallen hebben we gepaste maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging binnen ons bedrijf

Binnen ons bedrijf zijn de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vergroten:

Beveiliging van onze server & website

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, maakt IES Asset Management, in samenwerking met Web Whales, gebruik van de beveiligde servers van RealHosting. Deze servers worden continu voorzien van de laatste software updates. De webwinkel op onze website is ontwikkeld met behulp van software van WooCommerce in samenwerking met Web Whales voor een veilige winkelervaring.

Onze website is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL) en beschikbare beveiligingsupdates voor de website worden binnen twee werkdagen doorgevoerd. Tot slot gebruiken we bij het verzenden van e-mail diverse authenticatie methodes zoals SPF & DKIM.

Heeft u aanvullende vragen over de beveiliging van deze website? Dan kunt u hierover direct contact opnemen met onze partner Web Whales.

Beveiligingsafspraken met derde partijen

Indien we uw gegevens aan derde partijen verstrekken maken we met deze partijen afspraken omtrent de verwerking en beveiliging hiervan (verwerkingsovereenkomst). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien we uw gegevens opslaan in een nieuwsbrievensysteem of een CRM-systeem. Deze partijen kunnen op hun beurt weer andere partijen inschakelen die toegang verkrijgen tot hun systemen en daarmee tot uw gegevens. Zij maken hierover afspraken omtrent de verwerking en de beveiliging van uw gegevens met deze partijen (subverwerkers).

Voor het verwerken van uw betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen

IES Asset Management helpt u graag inzicht te krijgen in welke (persoons)gegevens we van u hebben opgeslagen. Zodoende kunt u bepalen of deze gegevens correct zijn, of u ze wilt laten wijzigen, of dat we deze dienen te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, bij voorkeur per e-mail (privacy@iesbv.nl) of anders per telefoon (+31 (0)70 – 7400470).

Om een dergelijk verzoek snel in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u contact op te nemen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of telefoonnummer. Zo weten we zeker dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Cookies en meer

IES Asset Management maakt gebruikt van een aantal soorten cookies op haar website om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Cookies die het gebruik van de website bijhouden worden nooit aan u als persoon gekoppeld.

Social media

IES Asset Management kan diensten van social media, waaronder Google, LinkedIn of Twitter, hebben geïntegreerd in haar website om u het aanmaken en delen van content gemakkelijker te maken. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor uw data voor zover zij de doeleinden van de verwerking van uw gegevens bepalen. We raden u aan om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze partijen goed door te nemen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

IES Asset Management
BINK36 – Unit C241
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
Kvk-nr: 24.31.56.73

E-mail: informatie@iesbv.nl (algemeen) of privacy@iesbv.nl
Tel: +31 (0)70 – 7400470