ASSETMANAGEMENT

IES is een no-nonsense ingenieursadviesbureau dat organisaties helpt assetmanagement te implementeren. Sinds januari 2023 zijn wij onderdeel van AMCL, het grootste in assetmanagement gespecialiseerde adviesbureau ter wereld. Wij zijn engineers, die geloven in de kracht van mensen achter de techniek. Dat vormt onze werkwijze. En met die werkwijze en onze ervaring, laten we assetmanagement structureel bijdragen aan bedrijfsresultaten.

Wat is assetmanagement eigenlijk?

Assetmanagement is een sturingskader voor het het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Van ontwerp en bouw tot gebruik, onderhoud en afdanking van bijvoorbeeld openbaar vervoer, hijskranen, productielijnen en bruggen.

Het gaat hierbij om het vinden van de juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. En tegelijkertijd rekening houden met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Goed implementeren van assetmanagement draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Je zou ook kunnen zeggen dat assetmanagement bedrijfsvoering is van asset-rijke organisaties.

Assetmanagement-processen en best practices zijn vastgelegd in de internationale ISO 55000-serie. Met onze kennis en ervaring van deze best practices helpen wij assetmanagement te implementeren op een manier die het beste bij jouw organisatie past.

 

WAT KUNNEN WE VOOR JE BETEKENEN?

Werkend vanuit de context van de organisatie en de behoefte en volwassenheid van de organisatie zelf, kunnen wij je helpen bij het uitlijnen van de organisatie. We brengen de assetmanagementdoelstellingen in lijn met de organisatiedoelstellingen en richten het assetmanagementsysteem en alles wat daarbij hoort voor je in. Een goed ingericht assetmanagementsysteem is een succesfactor om weloverwogen investeringsbeslissingen in assets te kunnen nemen en met de asset portfolio waarde te genereren. Deze beslissingen moeten goed zijn onderbouwd ten aanzien van prestaties, kosten en risico’s, uiteraard in meerdere scenario’s en over de levensduur bezien. Dit vraagt om besluitvorming die is gebaseerd op een risicoafweging op de bedrijfswaarden van de organisatie, binnen een heldere structuur en hieraan gekoppelde assetmanagement rollen (governance). Besluiten wil je graag nemen op goede gronden. Inzicht in de assetrisico’s, de impact van onderhoudsmaatregelen op deze risico’s en bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid en gezondheid van de assets (ook gezien hun levensduur) is hiervoor noodzakelijk.

Het toepassen van een samenhangend raamwerk voor risico gestuurd onderhoud, data-analyse en asset health indicatoren biedt een kader en werkwijze waarmee je duurzaam je risico’s onder controle krijgt en houdt. Zodat je grip krijgt op de risico’s en je de besluitvorming beter kunt onderbouwen. Samen met jou maken we een kader voor goed onderbouwde assetmanagement besluitvorming en governance in de organisatie, zodat uiteindelijk weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen worden genomen.

Wij bieden zowel assetmanagement audits (ISO 55001 GAP analyse) en procesaudits, die je als instrument kunt inzetten om te sturen en toezicht te houden. Met een assetmanagement audit krijg je inzicht in de assetmanagement volwassenheid van je organisatie en wat je moet doen om op een hoger niveau te komen (verbeterplan, roadmap). Soms heb je juist meer behoefte aan inzicht in de prestaties op een deelgebied van het assetmanagementsysteem, de onderbouwing van een asset investeringsplan of geleverde prestaties door een service provider. Dan kan een procesaudit nuttig zijn.

Opleiden en ontwikkelen van je medewerkers geeft hun inzicht in de beweegredenen om assetmanagement te implementeren of verder te ontwikkelen en geeft een heldere verklaring van de assetmanagement principes geplaatst in de context van de organisatie. Een gezamenlijk begrip start immers met het gebruiken van dezelfde taal en definities. Het inzicht in ieders rol en verantwoordelijkheid binnen het assetmanagementsysteem zorgt voor meer wederzijds begrip, wat de samenwerking bevordert. Opleiden en ontwikkelen is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de implementatie van assetmanagement.

Voor jou als