Assetmanagement

IES is een zelfstandig, no-nonsense ingenieursadviesbureau dat organisaties helpt assetmanagement te implementeren. We zijn sengineers, die geloven in de kracht van mensen achter de techniek. Dat vormt onze werkwijze. En met die werkwijze en onze ervaring, laten we assetmanagement structureel bijdragen aan bedrijfsresultaten.

Wat is assetmanagement eigenlijk?

Assetmanagement is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Van ontwerp en bouw tot gebruik, onderhoud en afdanking van bijvoorbeeld openbaar vervoer, hijskranen, productielijnen en bruggen.

Het gaat hierbij om het vinden van de juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s. En tegelijkertijd rekening houden met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Goed implementeren van assetmanagement draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Assetmanagement-processen en best practices zijn vastgelegd in de internationale PAS 55 en ISO 55000-serie. Met onze kennis en ervaring van deze best practices helpen wij assetmanagement te implementeren op een manier die het beste bij jouw organisatie past.

Doe online onze gratis  assetmanagement quickscan en krijg snel een idee hoe je er met assetmanagement voor staat. De belangrijkste aspecten van ISO 55001 dekken we daarmee af, maar de quickscan is niet volledig natuurlijk. Maar met een eerste indruk heb je een aardige basis voor een eenvoudig verbeterplan.

INTEGRAAL WAARDE CREËREN

Integraal assetmanagement betekent meer dan het goed managen van fysieke assets. Het kijkt ook naar de aspecten die jouw stakeholders belangrijk vinden. Zoals de producten en diensten die de assets in staat zijn te leveren. Ook aspecten die belangrijk zijn voor het imago van je bedrijf zijn bepalend voor de waarde die je als organisatie creëert. Bijvoorbeeld inspelen op wensen van klanten, veiligheid, milieu en bedrijfsresultaat. Maar ook interne factoren zoals tevredenheid van medewerkers spelen een rol. Met goed assetmanagement waarborg je de prestaties van de bedrijfsmiddelen én de kwaliteit van aspecten die voor jouw organisatie en je stakeholders waarde hebben. Dit betekent dat bedrijfsresultaten stijgen.

BESLISSINGEN NEMEN EN BALANS ZOEKEN

Assetmanagement vertaalt doelstellingen van de organisatie in assets- en stakeholder-gerelateerde beslissingen. Om deze beslissingen te kunnen nemen is kennis nodig gebaseerd op juiste en tijdige informatie. Bijvoorbeeld om de afweging te kunnen maken tussen repareren of vernieuwen. Maar ook om de balans te vinden tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets of om de risico’s veroorzaakt door een specifiek bedrijfsmiddel op het bedrijfsresultaat in te schatten. Toepassen van informatie- en prestatiemanagement biedt mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren en helpt je een optimale balans te vinden tussen kosten, risico’s en prestaties.

LEIDERSCHAP EN ONTWIKKELING

Leiderschap is richting geven, inspireren en zorgen voor vooruitgang. Het is nadrukkelijk meer dan ‘iets managen’. Voor het implementeren en verder ontwikkelen van assetmanagement in een organisatie is leiderschap nodig. Een leider die oog heeft voor de mens achter de techniek. Het gaat verder dan ervoor zorgen dat medewerkers over de juiste kennis en ervaring beschikken. Ook het ontwikkelen van houding en gedrag en samenwerking in een team zijn randvoorwaarden voor bedrijfssucces.

AANTOONBARE COMPLIANCE

Pijlers van goed assetmanagement zijn, naast integraal denken en sturen op risico’s, het vastleggen en aantonen van processen en prestaties. Concrete RASCI afspraken over wie wat doet, gedocumenteerde bedrijfsprocessen en aantoonbare prestaties. Inspecties en auditen spelen daarbij een belangrijke rol, want werkt de organisatie daadwerkelijk zoals bedacht is? Theoretisch geneuzel? Nee! Juist door zaken vast te leggen en te inspecteren kun je aantonen dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving en aan internationale normen. Dat geldt niet alleen voor de processen, maar bijvoorbeeld ook voor de onderhoudsplannen van je assets.

Voor jou als

Asset Owner

Asset Manager

Service provider

OEM'ER

De assets, bedrijfsmiddelen van jouw organisatie creëren waarde voor jouw stakeholders. Je klanten, aandeelhouders, politiek, belangenorganisaties en media beïnvloeden jouw strategie. Hoe vertaal je nu de hoge, steeds veranderende eisen van stakeholders naar een robuust strategisch kader voor jouw organisatie?

IES helpt de Asset Owner naar de toekomst kijken

IES helpt bij het implementeren van assetmanagement. Zodat de doelstellingen van jouw organisatie daadwerkelijk bereikt worden, of dat nu betere veiligheid of hogere beschikbaarheid is. En jij weet dat assetmanagement niet alleen maar geld kost. Maar dat het juist bijdraagt aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Hoe vertaal je de bedrijfsdoelstellingen naar een onderhoudsstrategie en onderhoudsplan? Doet jouw organisatie het onderhoud zelf, of is uitbesteden een betere keuze? En wat kan je doen om de gevraagde prestaties van je assets daadwerkelijk te leveren, ook binnen budget? 

Eens sparren met een ervaringsdeskundige?

Wij hebben jarenlange ervaring aan jouw kant van de tafel. En kennis in assetmanagement en Maintenance Engineering. Met die ervaring en kennis helpen we jou je organisatie, serviceproviders, leveranciers en stakeholders aan te sturen. Zo kunnen we je helpen om ondanks de waan van de dag te werken aan lange termijn plannen, het optimaliseren van je onderhoudsplannen en het ontwikkelen van je mensen en organisatie.

Wordt jouw afdeling geleefd door het oplossen van storingen? Ben je op zoek naar optimalisatie van het uit te voeren onderhoudsplan? Of wil je meer weten over het inrichten van werkzaamheden en rapportages bij een prestatiecontract? Dat kan.

Spar eens met een ervaringsdeskundige

Sengineers van IES helpen jou de knelpunten in onderhoud op te sporen. Of bij het opzetten én implementeren van werkinstructies bij het onderhoudsplan. Ook zetten we onze brede ervaring in bij het optimaliseren van de werkstromen van jouw organisatie. Met heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden en SMART rapportages. Zodat het écht anders gaat werken.

Gaan jouw klanten ook steeds meer vooraf nadenken over hoe ze hun installaties gaan gebruiken? Krijg je ook vragen over voldoen aan veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, ‘total cost of ownership’ of reservedelen van jouw producten? Wil jij je onderscheiden in de markt door dit te kunnen leveren?

Goede én onderhoudsvriendelijke installaties, net dat beetje meer

IES kan jou helpen een installatie met onderhoudsboekje te leveren dat voldoet aan de eisen en wensen van je klant. We kunnen ook helpen bij het opzetten of verder ontwikkelen van je onderhouds- en aftersalesorganisatie. Of het maken van een gedetailleerd plan voor reservedelenbeheer van de installatie. Zodat jij met net dat beetje meer je kunt onderscheiden in de markt.