Uitlijnen van de organisatie

Onvoldoende grip op de governance van jouw organisatie? Onduidelijk hoe jouw assets bijdragen aan de organisatiestrategie? Zijn je budgetten onvoldoende onderbouwd of transparant? Stel je eens voor dat je volledig in controle bent over jouw assets en middelen, zodat iedereen er beter van wordt. Dit is mogelijk met een assetmanagementsysteem dat goed is ingericht op jouw behoefte, nu en straks.

 

Waarom een goed ingericht assetmanagementsysteem cruciaal is

Veel assets naderen het einde van hun technische levensduur. De vervangingsopgave van de assets is omvangrijk, maar tegelijkertijd niet altijd helder. Dit brengt grote (financiële) risico’s met zich mee. De financiële middelen (zowel publiek als privaat) en bewegingsruimte zijn vaak beperkt en dat versterkt de vraag naar meer efficiëntie en een effectievere inzet van de beschikbare middelen. Daarbovenop betekent de vraag naar transparantie dat organisaties beslissingen en keuzes goed moeten onderbouwen en verantwoorden.

Het waardenkader van organisaties verandert onder druk van stakeholders en omgeving.
De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, de transitie naar duurzame energie en klimaatadaptatie vragen om doordachte oplossingen. Milieueisen worden steeds belangrijker voor jouw organisatie om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Met andere woorden, assetmanagement is een complexe aangelegenheid en een goed ingericht assetmanagementsysteem dat past bij en is uitgelijnd met de huidige en toekomstige behoefte van je organisatie is onontbeerlijk. Dit bepaalt immers de wijze waarop je investeringen in de asset portfolio en het benodigde budget voor beheer en onderhoud onderbouwt binnen het besluitvormingskader van de organisatie voor de korte en langere termijn. En hoe je de risico’s van het asset portfolio inzichtelijk maakt en beheerst.

Op basis van onze expertise, praktijkervaring en assetmanagement best practices hebben wij sjablonen en een referentiemodel voor een assetmanagementsysteem opgesteld van de belangrijke elementen voor een goed assetmanagementsysteem. Met de juiste rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (governance). Naar behoefte maken we gebruik van deze sjablonen en het referentiemodel, zodat we jou kunnen helpen bij het inrichten en verbeteren van je assetmanagementsysteem dat in lijn is met de organisatie doelen. Je hoeft dan dus niethet wiel opnieuw uit te vinden. Onze ervaren consultants implementeren samen met jou de oplossingen om het gewenste resultaat te bereiken.

Wil je de beste keuzes maken voor de inrichting van het assetmanagementsysteem voor jouw organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de assets, uitlijning met de organisatiestrategie en de continu veranderende omgeving? Dan kunnen wij jou helpen. Ik wil meer weten

 

Dit zorgt voor:

 • Een assetmanagementsysteem waarmee je goed kunt sturen en onderbouwde besluiten kunt nemen.
 • In control zijn over de toegevoegde waarde van jouw kapitaalintensieve assets.
 • Een transparante vertaling van de organisatiedoelstellingen voor assets en de bedrijfsvoering processen (de line of sight).
 • Iedereen ervaart de toegevoegde waarde van assetmanagement in het dagelijks werk.

 

IES helpt om grip te krijgen

Samenwerken met IES? Aan de hand van jouw wensen bepalen we samen de stip op de horizon. De weg daar naartoe verschilt per vraagstuk en daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Wij geloven in de kracht van de mensen achter de techniek. Door de aandacht voor het menselijke aspect realiseren we samen een blijvende verandering in jouw organisatie.

 

Voor deze dienst zetten wij onder andere in:

 

 • Assetmanagementbeleid
 • Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP)
 • Assetmanagement governance structuur met bijbehorende
 • Strategisch risicokader en besluitvormingscriteria
 • KPI model
 • Meerjarige investerings- en onderhoudsplanning
 • End of Life beslissingsmodel

 

Meer weten? Jan Mens vertelt je vrijblijvend graag meer.
Neem vandaag nog contact op

Meer weten? Jan Mens vertelt je vrijblijvend graag meer.

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl