Audits en roadmap

Voldoen jouw assets aan de wettelijke eisen? Werkt jouw assetmanagementsysteem naar behoren? Waarom presteren bepaalde assets onder niveau en ben je klaar voor toekomstige ontwikkelingen? Als directie ben je verantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie. Je hebt een instrument nodig om toezicht te houden en te sturen.

 

Waarom inzicht in waar je staat en een plan voor de toekomst van belang zijn

De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen buiten onze organisatie, de behoefte van de stakeholders aan meer inzicht en transparantie over de prestaties van de assets en de organisatie, de vervangingsopgave van de assets en beperkte bewegingsruimte in de financiële middelen versterkt de vraag naar meer efficiëntie en een effectievere inzet van de beschikbare middelen en betere onderbouwing en verantwoording hiervan.

Om de ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd te bieden, of misschien zelfs voor te zijn, moet er doorgaans veel gebeuren op diverse fronten in de assetmanagementorganisatie, maar niet alles is natuurlijk even belangrijk en niet alles moet nu. Helder inzicht in waar je nu staat is dan ook onontbeerlijk om daarna de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten en prioriteiten te stellen.

Soms heb je behoefte aan inzicht in het totale plaatje. Wat is de volwassenheid van onze organisatie op het gebied van assetmanagement en wat moeten we doen om op een volgend, hoger niveau te komen. En dan afgezet tegen een objectief referentiekader, zoals bijv. de ISO 55001 normering. Op basis daarvan kun je een plan maken wat te doen, wat het resultaat moet zijn en welke middelen je hiervoor nodig hebt. Het geheel zet je in een roadmap en waar nodig onderbouw je het met een business case. Dan kun je als organisatie gestructureerd de volgende stap zetten met de verdere doorontwikkeling van assetmanagement.

In andere gevallen heb je meer behoefte aan inzicht in de prestaties op een deelgebied van het assetmanagementsysteem. Zoals bijv. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan contact- en leveranciersmanagement, een review op het Strategisch Asset Management Plan, een onderzoek naar de line-of-sight in de organisatie of een toets op de onderbouwing van het investeringsportfolio, budgetaanvragen of geleverde prestaties door de onderhoudspartij. Zo’n procesaudit is een goed instrument voor directies en management. Hiermee achterhaal je wat goed gaat, welke risico’s verborgen zijn en waar kansen liggen.

Wij bieden zowel assetmanagement audits (ISO 55001 GAP analyse) en procesaudits. Naast het auditrapport met conclusies en aanbevelingen leveren we altijd een aanzet voor een verbeterplan of implementatieplan. Voor assetmanagement audits gebruiken wij onze Asset Management Workbench®, een door het IAM goedgekeurde assessment tool die volledig ISO 55001 compliant is. De tooling is geschikt voor zowel groepsassessments als assessments door middel van interviews. Al onze auditors zijn IAM endorsed.

Wil je meer inzicht in de assetmanagement volwassenheid van je organisatie of het presteren van de organisatie op een specifiek onderdeel van het assetmanagementsysteem? Dan kunnen wij jou helpen. Ik wil meer weten

 

Dit zorgt voor:

 • Goede sturing, waarbij de auditresultaten worden gebruikt als evaluatiemoment om te verbeteren of een plan te maken dat richting geeft aan de ontwikkeling van de organisatie of implementatie van assetmanagement.
 • Toezicht, waarbij de auditresultaten worden gebruikt om verantwoording af te leggen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • De juiste besluitvorming om problemen op te lossen of klaar te zijn voor de toekomst.
 • Voldoen aan veranderende omgevingseisen, zoals duurzaamheidseisen t.a.v. circulariteit en CO2 reductie.
 • Een assetmanagementsysteem waarmee je goed kunt sturen en onderbouwde besluiten kunt nemen.
 • In control zijn over de toegevoegde waarde van jouw kapitaalintensieve assets.

 

IES Sengineers helpen jou inzicht te krijgen

Samenwerken met IES? Aan de hand van jouw wensen bepalen we samen de stip op de horizon. De weg daar naartoe verschilt per vraagstuk en daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Wij geloven in de kracht van de mensen achter de techniek. Door de aandacht voor het menselijke aspect realiseren we samen een blijvende verandering in jouw organisatie.

 

VOOR DEZE DIENST ZETTEN WIJ ONDER ANDERE IN:

 • Groepsassessment en/of interviews.
 • Asset Management Workbench®, onze IAM endorsed assessment tool die volledig ISO 55001 compliant is.
 • Asset Intensive Business Operating Model (AIBOM) – een referentiemodel voor een assetmanagementsysteem, gebaseerd op best practices.
 • Rapportage over auditbevindingen, aanbevelingen en/of een roadmap voor verdere implementatie of doorontwikkeling van assetmanagement.
 • Ondersteunende business case waar relevant.

 

Meer weten? Diederik van Leeuwen vertelt je vrijblijvend graag meer.
Neem vandaag nog contact op

Meer weten? Diederik van Leeuwen vertelt je vrijblijvend graag meer.

Neem contact op met Diederik!

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl