Weloverwogen investeringsbeslissingen in Assets

Hoe creëer je de meeste waarde voor klanten en partners met jouw beschikbare budget? Hoe blijf je voldoen aan de eisen van stakeholders en hoe waarborg je financiële continuïteit? Hoe speel je in op veranderende omstandigheden en behoeftes? Zijn de risico’s van het uitstellen van investeringen helder? Met een doordacht financieel planningsproces houd je strategische risico’s onder controle en zorg je voor transparant onderbouwde investeringsbeslissingen.

WAAROM EEN VOORSPELBARE EN BETROUWBARE PLANNING van belang IS

Vaak is er onvoldoende inzicht in de conditie en levensduur van cruciale assets. Hierdoor zijn er onvoldoende financiële middelen als er falen optreedt. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de markt, maatschappij en de behoeftes van stakeholders duidelijk in kaart te hebben. Klimaatadaptatie, vermindering van uitstoot en de energietransitie stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun assets. Dit alles gaat vaak gepaard met grote investeringen. Inzicht in de staat van het areaal en vooral de resterende levensduur, de omvang én het gewenste moment van beschikbaarheid van middelen is van belang voor de financiële stabiliteit en continuïteit.

Organisaties moeten hun budgetten steeds zo effectief mogelijk besteden en beheren over de lange termijn. Prioriteiten moeten op een helder onderbouwde manier worden gesteld. Uitgaven moeten dienovereenkomstig geoptimaliseerd worden, terwijl alle verwachte resultaten worden behaald. Een eenduidige benadering van de financiële planning en een globaal beeld van alle investeringsbehoeften binnen de organisatie zijn noodzakelijk.

Op die manier streef je als organisatie naar voorspelbaarheid met een hoge mate van betrouwbaarheid van de voorspelling. En dat heeft weer een positieve uitwerking op het risico en de risicoperceptie van de financiële stakeholders en het aan te houden weerstandsvermogen. Je slaagt erin om uit meerdere scenario’s een gefundeerde keuze te maken op basis van een duidelijk beoordelingskader. Dit beoordelingskader wordt gedreven vanuit de strategische doelstelling en de bedrijfswaarden van jouw organisatie. De organisatie heeft geen moeite om investeringsbeslissingen te verantwoorden en de impact ervan inzichtelijk te duiden.

Je wilt inzicht in de financiële waarde en middelen die benodigd zijn? Dat is mogelijk met een goed onderbouwd financieel planningsproces. Wij kunnen je helpen.

 

Dit zorgt voor:

 • Het in control zijn over de prioritering en toekenning van financiële middelen
 • Een onderbouwde en transparante besluitvorming
 • Risicoreductie van assets
 • Een beter inzicht in en lager aan te houden weerstandvermogen
 • Inzicht in de levensduurkosten en consequenties als je hiervan afwijkt

 

IES HELPT u GRIP TE KRIJGEN

Samenwerken met IES? Aan de hand van jouw wensen bepalen we samen de stip op de horizon. De weg daar naartoe verschilt per vraagstuk en daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Wij geloven in de kracht van de mensen achter de techniek. Door de aandacht voor het menselijke aspect realiseren we samen een blijvende verandering in jouw organisatie.

 

VOOR DEZE DIENST ZETTEN WIJ ONDER ANDERE IN:

 • Strategisch risicokader en besluitvormingscriteria
 • Meerjarige investerings- en onderhoudsplanning
 • End of Life beslissingsmodel
 • Asset Intensive Business Operating Model (AIBOM) – een referentiemodel voor een assetmanagementsysteem, gebaseerd op best practices
 • Assetmanagementbeleid
 • Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP)

 

Meer weten? Jan Mens vertelt je vrijblijvend graag meer.
Neem vandaag nog contact op

Meer weten? Jan Mens vertelt je vrijblijvend graag meer.

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl