Asset betrouwbaarheid & gezondheid

Heb je voldoende inzicht in de assetrisico’s in jouw organisatie? Weet je wat de impact is van de onderhoudsmaatregelen op de assetrisico’s en je bedrijfsvoering? Heb je inzicht in de staat van je assets? Is het onderhoudsconcept nog toereikend? Stel je eens voor dat de prestaties van jouw assets betrouwbaar zijn en de kosten en vervangingsmomenten voorspelbaar. Het kan met ons raamwerk voor assetbetrouwbaarheid en -gezondheid.

 

Waarom inzicht in de betrouwbaarheid en gezondheid van de assets cruciaal is

Als asset eigenaar en als stakeholder van de organisatie wil je er van op aan kunnen dat assets waarde toevoegen en bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen. Ook wil je weten welke assets cruciaal zijn in het leveren van die toegevoegde waarde. Wat zijn de te leveren prestaties en hoe meten we die dan? En wat zou de norm moeten zijn en waarom die?

Het assetportfolio staat ook niet stil in de tijd. Assets verouderen en hun conditie neemt af. Maar niet altijd. Het risico gestuurde onderhoudsconcept dat we jaren geleden hebben vastgesteld voldoet bij verouderende assets vaak niet meer, waardoor de betrouwbaarheid van de asset geleidelijk afneemt. Zou vervanging van deze asset dan opportuun zijn gezien het faalgedrag, de conditie, restlevensduur en risico van de asset? Of is levensduur verlengend onderhoud mogelijk een betere optie? Of toch gewoon aanpassing van het onderhoudsconcept?

Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden heb je inzicht nodig in de betrouwbaarheid en gezondheid van de asset. Een eerste stap hierin is een goede analyse van de onderhouds- en faalgegevens, hoe gebrekkig ze soms ook zijn. In combinatie met een toets op het bestaande onderhoudsconcept, de conditie van de asset en de restlevensduur geeft dit doorgaans voldoende inzicht om meer grip te krijgen op de prestaties en risico’s van de asset en de juiste maatregelen te nemen. En om beslissingen ten aanzien van einde levensduur beter te kunnen onderbouwen.

Je kunt structureel meer inzicht krijgen in de gezondheid van de asset en het juiste vervangingsmoment door het inregelen van een set indicatoren die aspecten als faalgedrag, conditie, restlevensduur en risico samenvatten voor elke asset, Dit noemen we asset health indicatoren en deze zouden niet mogen ontbreken op het dashboard van de asset manager.


Het toepassen van een samenhangend raamwerk voor risico gestuurd onderhoud, data analyse en asset health indicatoren biedt een kader en werkwijze waarmee je duurzaam je risico’s onder controle krijgt en houdt.

Wil je meer grip op je de prestaties en risico’s van je assets, rekening houdend met wat belangrijk is in jouw organisatie? Daar kunnen wij bij helpen

 

Dit zorgt voor:

 • Betrouwbare prestaties van de assets
 • Voorspelbare kosten
 • Inzicht in einde levensduur en vervangingsmoment
 • Grip op de risico’s en toegevoegde waarde van jouw kapitaalintensieve assets.

 

IES helpt om grip te krijgen

Samenwerken met IES? Aan de hand van jouw wensen bepalen we samen de stip op de horizon. De weg daar naartoe verschilt per vraagstuk en daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Wij geloven in de kracht van de mensen achter de techniek. Door de aandacht voor het menselijke aspect realiseren we samen een blijvende verandering in jouw organisatie.

 

VOOR DEZE DIENST ZETTEN WIJ ONDER ANDERE IN:

 • Bedrijfswaarden-risicomatrix
 • Criticality analyse
 • Data analyse
 • EOL tool
 • Asset Health indicatoren
 • Reliability modellering
 • Koppeling aan lange-termijn investerings- en onderhoudsplannen
 • FMECA / RCM / RBM / HAZOP studies
 • RAMSHEQ specificaties / Systems Engineering technieken 
Meer weten? Randolph Smit vertelt je vrijblijvend graag meer.
Meer weten? Randolph Smit vertelt je vrijblijvend graag meer.

Neem contact op met Randolph!

ing. Randolph Smit

Lead Projects

randolph.smit@iesbv.nl