Een nieuw onderhoudsconcept of een al bestaande versie is meestal gemaakt met behulp van de beste gegevens over wijze van falen, de kans op falen en de gevolgen daarvan. Soms zijn dit niet meer dan inschattingen, omdat we nu eenmaal nog niet zoveel weten over dat bedrijfsmiddel. Als de levensduur van het bedrijfsmiddel vordert zien we dat er meer of soms minder onderhoud nodig is dan verwacht.

Voor kritische bedrijfsmiddelen kan het wenselijk zijn om het onderhoudsconcept verder te optimaliseren met behulp van reliability modellering. Zodat je goed onderbouwde scenario’s kunt opstellen waaruit het management kan kiezen, met als resultaat dat we minder risico lopen, geld kunt besparen of tot betere prestaties kunnen komen.

We maken dan een reliability model van het bedrijfsmiddel in zijn omgeving en in de huidige fase van zijn levensduur. We brengen samen het faalgedrag in kaart of toetsen dit aan de werkelijkheid, voeren het onderhoudsconcept in (of stellen het eerst op als het er nog niet is) en rekenen voor je uit wat het meest optimale onderhoudsconcept is. De juiste onderhoudstaak op het juiste moment. Zodat je inzicht krijgt welke beschikbaarheid en kosten je mag verwachten tijdens de (rest)levensduur en welke risico’s je dan loopt. Of, als je minder geld aan onderhoud wilt besteden, wat dan de eventuele gevolgen voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid en aanpalende risico’s zijn. We gebruiken onze eigen tooling om een reliability model te kunnen maken, of we gebruiken de tools die jouw organisatie hiervoor heeft (indien voorhanden).

Het optimaliseren van het onderhoudsconcept tijdens de levensduur van het bedrijfsmiddel is het middel voor de asset manager om de prestaties van het bedrijfsmiddel te managen in de driehoek prestaties – risico en kosten.

Laat je verrassen door de mogelijkheden die we je kunnen bieden!

De juiste onderhoudstaak op het juiste moment?

Neem contact op met Frank!

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl

Laat je inspireren