Inzicht in Asset Health zorgt voor gezonde basis en betere prestaties

Als in een fabriek inzicht in de gezondheid van de bedrijfsmiddelen ontbreekt, loopt men vaak achter de feiten aan. Grote kans dat iedereen – de onderhoudsafdeling voorop – voortdurend in de weer is om “brandjes” te blussen. Goed assetmanagement begint met Asset Health. Kennis van de gezondheid van assets zorgt ervoor dat bekend is waar en wanneer problemen kunnen ontstaan. Dat maakt het mogelijk goed onderbouwde en risico-gebaseerde beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van operatie, onderhoud en vervanging. Dit garandeert de continuïteit en productiviteit op de korte en lange termijn.

Statische en operationele data

Om de gezondheid te bepalen, kijken we naar meerdere soorten gegevens. Als je alles wilt weten van een auto zijn bijvoorbeeld het onderhoudsboekje en de kilometerstand interessant. Maar ook de opgave van de fabrikant, de algemeen bekende eigenschappen van het merk en model en reviews van autobladen en gebruikers zijn waardevolle informatie. Wat zijn de bekende zwakke plekken: roest, de motor…? 

Daarnaast is er wellicht toegang tot operationele data: hoe is de auto tot nu toe gebruikt? Welke rijstijl heeft de berijder? Wat zijn de prestaties? Ten slotte kunnen een visuele inspectie (roest, schades) en conditiemetingen (het bandenprofiel, de trilling en uitlijning enzovoort) het inzicht verder vergroten.

Maar er is meer: zijn er nog onderdelen verkrijgbaar? Bestaat de leverancier nog? Zijn er nog garages die onderhoud kunnen plegen? En tot slot is ook compliance belangrijk; oftewel, mag de auto nog rijden? Heeft hij nog een geldige APK, mag hij door de uitstoot wel in milieuzones komen? 

Of de auto voldoet, hangt nauw samen met het doel, de manier waarop je hem gaat inzetten. Heb je hem nodig voor je werk en moet hij betrouwbaar zijn en je overal kunnen brengen of gaat het om een auto om op zondag fijn een stukje te gaan rijden…

Populatie-analyse

Dat soort gegevens en vragen spelen ook bij een machine of productielijn. Gaat het om een complete fabriek en meerdere productielijnen, dan kun je ook een populatie-analyse maken. Terug naar het voorbeeld van de auto: een analyse van het wagenpark van het bedrijf. Welke merken of modellen verbruiken het meest of vertonen meer storingen dan de rest? Wat moet het vaakst vervangen worden: de distributieriem, de banden…? En wanneer lopen de reparatie- en onderhoudskosten te hoog op? Met andere woorden: wanneer kun je het beste gaan investeren?

 

Asset Management Besluitvorming

Het draait om inzicht. Inzicht in je assets en in je assetpopulatie. Deze asset-informatie (paars in het schema) komt van onderaf en is cruciaal voor de Asset Management Besluitvorming (groen). Die staat in het teken van Strategie & Planning (geel), waar de besluitvorming wordt afgestemd op de strategische organisatiedoelstellingen (grijs). Hier vind je, als het goed is, het compromis tussen top-down en bottom-up. 

Bij die organisatiedoelstellingen gaat het om prestaties: dus hoeveel producten moeten er uit de fabriek komen, wat zijn de gewenste beschikbaarheid en kwaliteitseisen? Dit geeft de kaders voor wat van de assets en de assetpopulatie wordt verlangd in termen van prestaties, kosten en risico’s.

Met Risk & Review (oranje) stel je de KPI’s vast. Dat geeft de Asset Health weer, vaak gepresenteerd in de vorm van een dashboard. De RAMS-kapstok is een handig hulpmiddel om naar de gezondheid van assets te kijken. In het voorbeeld van de auto: 

  • Reliability (betrouwbaarheid) – Doet de auto het als ik hem nodig heb? Met andere woorden: levert de auto de gewenste prestatie?
  • Availability (beschikbaarheid) – Naarmate de auto ouder wordt, zal steeds meer gepland en ongepland onderhoud nodig zijn. Oftewel, de conditie gaat achteruit 
  • Maintainability (onderhoudbaarheid) – Op het moment dat er geen monteurs met de juiste kennis aanwezig zijn of reserveonderdelen zijn niet meer leverbaar, dan is de auto niet meer onderhoudbaar. Met andere woorden: hij is aan het einde van zijn levensduur. Om de auto toch langer te blijven rijden, zijn levensduur-verlengende maatregelen nodig (herontwerp onderdelen, andere leverancier et cetera) 
  • Safety (veiligheid) – Ditbegrip kan opgerekt worden naar veiligheid voor mens en omgeving. Dit betreft natuurlijk de APK of de geschiktheid voor milieuzones.

Line of sight

Waar Strategie & Planning en Asset Management Besluitvorming samenkomen, is het aan de assetmanagers om op basis van het inzicht in de Asset Health duidelijk te maken welke investeringen nodig zijn – nu en voor de langere termijn – en wat de risico’s zijn bij uitstellen of afstellen van investeringen.

In een volwassen assetmanagementorganisatie vormt het risico-framework een gemeenschappelijk kader: welke risico’s vinden we wel en niet acceptabel? Vanuit dit risico-framework en inzicht in Asset Health kunnen directie en assetmanagers op een goed onderbouwde wijze de schaarse (financiële) middelen verdelen. Dus welke risico’s accepteert de bestuurder? 

Inzicht in de gezondheid van de bedrijfsmiddelen is zodoende de basis voor een gezonde discussie. Als dat proces op basis van correcte data, met goede afwegingen en op de juiste manier plaatsvindt, zorgt dat voor transparantie naar de hele organisatie toe. De assetmanager kan aan zijn onderhoudsorganisatie uitleggen wat het plan is, welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Zo ontstaat de Line of Sight: de verbinding tussen de strategische assetmanagementdoelen en de operationele activiteiten. Voor de top van de organisatie levert het eveneens de zo gewenste zekerheid: die wil weten of het asset-portfolio fit for service is. Of de organisatiedoelstellingen haalbaar zijn.

Meer weten?

Arjen van Bruchem

Principal Consultant

arjen.van.bruchem@iesbv.nl