Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) is een richtlijn voor de beheersing van de gevaren van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als je organisatie onder de BRZO regelgeving valt heb je een flinke uitdaging. Je dient een Veiligheid Management Systeem (VMS) te hebben dat in elk geval bestaat uit een beleid om zware ongevallen te voorkomen (PBZO, Preventie Beleid Zware Ongevallen) en een Veiligheid Beheer Systeem (VBS). Hiermee heb je de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu gemanaged, maar hoe effectief is jouw VMS? En hoe zorg je ervoor dat je ook jouw business risico’s kent en onder controle hebt?

Hoe zorg je ervoor dat het managen van jouw veiligheidsrisico’s in lijn ligt met het managen van jouw business risico’s? Hoe geef je dit handen en voeten in de praktijk, zonder je te verliezen in de creatie van een papieren tijger (leuk voor de bühne, maar het wordt er niet veiliger van en levert onder de streep niet meer op) of een bureaucratisch onwerkbaar systeem (dat niet wordt gebruikt en dus niet effectief is)? En waar haal je de tijd vandaan?

Voor een VBS zijn o.a. nodig:

  • Een volwaardige en complete risico inventarisatie (systeemrisico’s, bedrijfsrisico’s). Elementen ervan vind je bijvoorbeeld weer terug in een op risico gebaseerd onderhoudsconcept en reliability modellering
  • Aantoonbare veiligheidsbewustwording. Training en coaching zijn hierbij onontbeerlijk
  • Beheersing van de veiligheid kritische apparatuur en tooling. Dit is in de praktijk best lastig, zeker als er sprake is van verouderde apparatuur
  • Transparant wijzigingsbeheer
  • Contingency plan
  • Monitoren van de prestaties
  • Een aantoonbaar geborgd proces van continu verbeteren

Niet geheel toevallig natuurlijk elementen die in een assetmanagement systeem ook van toepassing zijn. Daarom kunnen wij van IES je goed helpen met het op orde krijgen van de BRZO compliance én het halen van optimaal rendement uit jouw assets. Naast onze brede assetmanagement ervaring brengen we ook onze specifieke BRZO-ervaring in. Voor een snel effectief resultaat zonder onnodige opsmuk. En altijd met onze pragmatische sengineering aanpak, dus met het oog voor de mens achter de techniek, waardoor het ook een product van jezelf wordt.

Wil je meer weten over onze BRZO compliance aanpak of kunnen we iets voor je betekenen? Kom een keer een kop koffie drinken of bel voor een afspraak en we komen graag bij je langs.

Ook BRZO compliant?

Neem contact op met Randolph!

ing. Randolph Smit

Lead Projects

randolph.smit@iesbv.nl

Laat je inspireren