Assetmanagement implementeren vraagt niet alleen om kennis van het concept en de methodieken, maar vooral ook om een andere denkwijze en soms ook competenties. Van zowel het management als de medewerkers. We gaan ons meer richten op de langere termijn in plaats van hard werken op de korte termijn. Werken in een andere rol, meer regievoerend en sturend in plaats van uitvoerend met soms andere collega’s of partijen. Samenwerken met respect voor ieders verwachtingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Als IAM endorsed trainer kunnen wij je helpen om de kennis over assetmanagement te verbreden en te verdiepen en daarmee de betrokkenheid van de medewerkers, de samenwerking en het draagvlak voor assetmanagement te vergroten. En daarmee groeit ook je organisatie.

Meer weten over opleiden en ontwikkelen?

Neem contact op met Diederik!

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl