Alleen door het beheersen van de asset risico’s voor veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, kosten, omgeving, imago etc. kun je de gewenste prestaties ook daadwerkelijk realiseren binnen het kostenkader. Wij kunnen dit voor je doen door het inzetten van Risk Based Maintenance methodieken, zoals bijvoorbeeld een FMECA (Failure Mode, Effect en Criticality Analyse) of een risico analyse. Natuurlijk is het van belang de onacceptabele risico’s te mitigeren met een beheersmaatregel. Dit kan een preventieve onderhoudstaak zijn, een bewust gekozen run-to-failure taak, een inspectietaak, re-engineering of een modificatie. De hele reeks aan mitigerende acties vormt het (op risico gebaseerde) onderhoudsconcept en is de basis voor het uiteindelijke onderhoudsplan. En als we toch bezig zijn, stellen we in het onderhoudsconcept ook meteen de benodigde reservedelen (soort en aantallen), tooling en benodigde kwalificaties voor de uitvoering van de onderhoudstaak vast. Het onderhoudsconcept stel je bij voorkeur al in de ontwerpfase op, maar ook voor bestaande systemen of door een leverancier geleverd systeem kan het interessant zijn de onderhoudstaken eens tegen het licht te houden. Vaak is het onduidelijk waarop de taken die door de leverancier zijn opgesteld nu eigenlijk zijn gebaseerd, welke risico’s we met deze taken beheersen. Een reden te meer om hier eens naar te kijken.

Het resultaat is in elk geval een volledig en op risico gebaseerd onderhoudsconcept. Als je zelf een tool hebt om de gegevens in op te slaan, bijv. Optimizer+, BlockSim of AMProver, dan gebruiken we dat. Heb je geen eigen omgeving, dan gebruiken we onze eigen IBC-tool, van waaruit we het resultaat altijd kunnen exporteren in een door jou gewenst format of kunnen importeren in een onderhoudsmanagementsysteem, bijvoorbeeld Maximo, Ultimo of SAP. Het handige van dergelijke tools is dat je een bibliotheek aan faalgegevens van bedrijfsmiddelen creëert, die je vervolgens bij het opstellen van andere onderhoudsconcepten weer kunt inzetten en aanpassen. Dat maakt het opzetten van onderhoudsconcepten een stuk efficiënter.

Voor kritische bedrijfsmiddelen kan het wenselijk zijn om het resultaat verder te optimaliseren met behulp van reliability modellering. Zodat je goed onderbouwde scenario’s kunt opstellen waaruit het management kan kiezen.

Wil je meer weten over onze aanpak of kunnen we iets voor je betekenen? Kom een keer een kop koffie drinken of bel voor een afspraak en we komen graag bij je langs.

Ook een effectief onderhoudsconcept?

Neem contact op met Frank!

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl