Assetmanagement quickscan

De assetmanagement quickscan van IES geeft je op een eenvoudige, efficiënte en laagdrempelige manier een eerste indruk van in hoeverre jouw organisatie is gevorderd met het realiseren van assetmanagement in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast biedt de uitkomst een advies en een case voorbeeld die je handvatten geven voor verbetering.

Indicatieve tijd: 5 minuten
Vrijblijvend advies
zonder je gegevens achter te laten
0%
1Is de noodzaak en urgentie om assetmanagement te implementeren duidelijk voor iedereen?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
2Is de visie en strategie van assetmanagement duidelijk?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
3Vindt besluitvorming transparant plaats op basis van toegevoegde waarde voor stakeholders en bedrijfswaarden?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
4Heeft de verantwoordelijke voor onderhoud zitting indirect of direct toegang tot de directie?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
5Is er een risicomodel opgesteld op strategisch niveau?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
6Zijn de rollen van assetmanagement; asset owner, asset manager en service provider transparant belegd?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
7Is er vanuit strategisch niveau een operationeel audit programma gericht op het assetmanagement systeem?
Level: Strategisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
8Zijn de doelstellingen voor onderhoud/beheer duidelijk en gekoppeld aan strategische doelen?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
9Is er een meerjaren OPEX en CAPEX plan dat de plannen t.a.v. de assets ondersteunt?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
10Is er een levensduurmanagement model ingericht?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
11Zijn er meetinstrumenten die het mogelijk maken om de waarde van onderhoud te meten gerelateerd aan de doelstellingen van het bedrijf?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
12Worden ICT systemen gebruikt voor het beheren en managen van informatie over en van assets?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
13Zijn de kennis, kunde en competenties gericht op assetmanagement onderdeel van een continu opleidingsprogramma?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
14Worden methodieken als RBM, FTA en RCA gebruikt om prestaties te optimaliseren?
Level: Tactisch
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
15Is de rol van service provider helder belegd en rapporteert deze op basis van 'output'?
Level: Operationeel
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
16Denkt de service provider actief mee aan het optimaliseren van de prestaties van assets?
Level: Operationeel
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten
17Denkt de service provider in de driehoek van prestaties, kosten en risico's?
Level: Operationeel
 • We denken erover na en het is een gespreksonderwerp
 • We zijn plannen aan het maken die dit helder gaan maken
 • We zijn onderdelen van de opgestelde plannen aan het implementeren
 • Onderdelen van de opgestelde plannen zijn geïmplementeerd en we zijn resultaten aan het meten en verbeteren de plannen en resultaten