Als start van de implementatie van assetmanagement wordt vaak een nulmeting (gap analyse) uitgevoerd. Wij kunnen deze samen met jou en je collega’s uitvoeren. Hiervoor maken we gebruik van de Asset Management workbench (AMWb®), onze door het IAM goedgekeurde assetmanagement assessmenttool. Deze is volledig compliant met ISO 55000, de internationale standaard voor assetmanagement, zodat je bent verzekerd van een objectieve benchmark. Wij zijn er trots op dat wij de eerste IAM endorsed assessor waren in Nederland, een erkenning van de kwaliteit van onze assessment tool en aanpak.  

 In de gap analyse bekijken we in circa 5 dagen door middel van een groepsassessment en aanvullende audit interviews wat het assetmanagement volwassenheidsniveau is van jouw organisatie t.o.v. ISO 55000. En op basis van het resultaat van deze gap analyse maken we samen een roadmap (verbeterplan) om assetmanagement (verder) te implementeren en verbeteringen door te voeren. 

Soms is het wenselijk om hieraan een business case toe te voegen, waarmee je het verbeterplan kunt onderbouwen met te verwachten investeringen, kosten én opbrengsten en terugverdientijd. Als je dat wilt, maken we die voor je, zodat je ook kunt laten zien wat assetmanagement voor je organisatie gaat opleveren. Het verbeterplan is daarmee een solide basis voor de implementatie van assetmanagement in je organisatie. En voor grotere implementatietrajecten die lang duren, kunnen we de gap analyse na 1 of 2 jaar herhalen, zodat je de voortgang goed en objectief kunt monitoren. 

Na het maken van plannen komt de implementatie van assetmanagementIn de vorm van een project of programma. Met of zonder onze inzet. Groot- of kleinschalig, het hangt af van de situatie, urgentie en wensen. We helpen je graag met maken van de juiste keuze. 

Behoefte aan een maturity check?

Neem contact op met Diederik!

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl