The underestimated human factor in maintenance

Het is een gespreksonderwerp die het liefst vermeden wordt, maar de menselijke factor in het onderhoud is veruit de grootste oorzaak van storingen en incidenten. Dit geldt niet alleen voor branches als de luchtvaart, maar ook voor de chemie, olie en gas, energie en transport. Meer informatie vindt u door onderstaand het artikel te downloaden. Het is een Engelstalig artikel dat Diederik van Leeuwen heeft geschreven in het kader van een trainingsprogramma in Dubai over de human factor in maintenance.

Download artikel

Meer weten?

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl