Asset technology management bij Schiphol IT

Schiphol IT

Schiphol IT is verantwoordelijk voor de verschillende IT-systemen op Schiphol. Hier wordt al snel gedacht aan kantoorautomatisering (KA) en het server beheer, maar niets is minder waar. Schiphol IT en dan specifiek de afdeling Asset Technology Management (ATM) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de vluchtinformatieschermen, toegangsbeheersysteem en passagiers- en Personeelscreeningsysteem.

Seamless Passenger Journey

Schiphol streeft ernaar om de passagier een goede reiservaring te bieden met onder andere zo min mogelijk wachttijden. Voor de afdeling ATM betekent dit het optimaliseren van de beschikbaarheid van het passagierscreeningsysteem. Om dit te bereiken is een grote rol weg gelegd voor preventief onderhoud aan de assets in dit systeem. Binnen de afdeling ATM is assetmanagement nog een nieuw begrip. IES Asset Management heeft hierin mogen ondersteunen door een Maintenance Engineer toe te voegen aan het team.

Aanpak

Samen met de Service Providers, die verantwoordelijk zijn voor de assets, heeft de Maintenance Engineer het onderhoud in kaart gebracht en hiervan Onderhoudsconcepten (OHC) gemaakt. Deze OHC zijn niet gebaseerd op de RCM- of RBM-methodiek, maar alleen op de taken zoals nu door de Service Provider wordt uitgevoerd. In een later stadium worden alle OHC geoptimaliseerd door middel van een Risicoanalyse.

Tijdens het maken van de OHC is ook het Onderhouds Management Systeem (OMS), Maximo, ingericht voor de assets die in beheer zijn bij ATM. Concreet betekent dit het opstellen van een locatieboom, opvoeren van alle assets (inclusief belangrijke eigenschappen). Voor het inrichten van het OMS is ook meegenomen op welke manier je uitgevoerd onderhoud wilt registreren. Dit kan per asset soort verschillen.

Na het inrichten van het OMS zijn de OHC ingevoerd in het OMS en is de onderhoudsstrategie gepland. Werkvoorbereiders zijn begeleid in het gebruik van het OMS en rapportages en dashboards zijn en worden continu verbeterd, zodat de werkvoorbereiders en de monteurs hun werk met zo min mogelijk administratieve lasten kunnen uitvoeren.

Resultaat

Schiphol IT heeft nu inzicht in het uitgevoerde onderhoud en kan daarmee sturen op de prestaties van het passagiers screeningsysteem en de alsmede de Service Provider.

In het geval van een audit door de overheid kan nu ook live de onderhoudshistorie worden opgevraagd en gepresenteerd.

Vervolgstappen die nu genomen worden zijn o.a. het optimaliseren van de OHC, inrichten van Root Cause Analyse, Life Cycle Management. Samengevat de Deming Circle van continu verbeteren (Plan, Do, Check, Act).

De afdeling ATM is nu ook zichtbaar als de Asset Manager van deze middelen en dit resulteert al in participatie bij vervangingstrajecten van assets die aan het einde zijn van hun technische levensduur.