Evides omarmt FMECA in ontwerpfase

Voor de ontwerpen van diverse projecten heeft waterbedrijf Evides aan IES Asset Management gevraagd mee te denken en werken aan de FMECA. “Ze voerden die risicoanalyses al uit, maar wilden weten of het nog beter, effectiever en efficiënter zou kunnen. Om aan te tonen dat het ontwerp tegemoetkomt aan het programma van eisen”, vertelt Hugo Zollner. De senior consultant van IES adviseerde Evides over het vastleggen van assetrisico’s tijdens de ontwerpfase.

“Daarbij heb ik de wensen van Evides vertaald in concrete subdoelen”, zegt Hugo over zijn praktische aanpak. “Met de hoogste beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diverse projecten zodra die in bedrijf gaan. Maar wel zo dat de analyse en registratie zo min mogelijk extra werk met zich meebrengt. Tegelijkertijd heb ik laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van het formeel vastleggen van de FMECA.” 

FMECA 

Wat is een FMECA? De afkorting staat voor ‘Failure Mode Effect & Criticality Analysis’. Het gaat om een risicoanalyse van een asset: onderzoek naar hoe een installatie kan falen en welk effect dat heeft. De volgende stap is te bepalen hoe ernstig dat effect dan is. Zo wordt duidelijk wat onacceptabel faalgedrag is en op basis daarvan is vast te stellen welke beheersmaatregelen gewenst zijn. 

Een FMECA is volgens Hugo een effectief instrument om besluitvorming te ondersteunen bij asset-gerelateerde beslissingen. De analyse maakt de relatie tussen kosten, risico’s en performance inzichtelijk. Dat helpt bijvoorbeeld een onderhoudsprogramma beter te onderbouwen. 

Systematische aanpak en structuur

Maar er zijn meer voordelen, vertelt hij: “Het is ook een manier om technische risico’s te administreren. Het komt eigenlijk neer op een overzichtelijke tabelvorm waarmee je van tevoren al zoveel mogelijk structuur aanbrengt. Je laat zien dat je de risico’s hebt beoordeeld. Als je dat zoals Evides tijdens de ontwerpfase doet, heb je daar in het verdere proces veel profijt van.” 

Werken met FMECA’s zorgt namelijk voor een systematische aanpak. “Zodat je geen dingen vergeet. Als je er al in de ontwerpfase mee begint, kun je latere problemen voorkomen door het ontwerp tijdig aan te passen.” 

Beheerfase 

Als de basis goed is, kan de administratie helpen bij latere FMECA’s, tijdens de beheerfase. In de praktijk kunnen er natuurlijk nog altijd verrassingen zijn. Dan doe je in de beheerfase ook nog aanpassingen in het systeem. Dat gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker met een FMECA. Dus als je het goed doet, kan die FMECA eigenlijk doorgroeien na de ontwerpfase – en als het ware meegegeven worden in de beheerfase. Maar dan heb je het uiteraard over kleinere aanpassingen. Je wist in grote lijnen immers wat je kon verwachten.” 

Optimaal benutten 

Bij Evides waren ze al best ver met risicoanalyses, constateerde Hugo. “Al werkten ze nog niet volgens de formele definitie van de FMECA. Het is handig om die te gebruiken, want dan doet iedereen de risicoanalyses op dezelfde manier.” 

François de Dreu, specialist asset management bij Evides zegt: “Een FMECA-sessie wordt vaak als extra belasting gezien binnen een projectgroep, omdat het tijd kost. Om dit efficiënt en effectief te organiseren hebben we IES gevraagd ons te ondersteunen in dit proces. De ruime ervaring van Hugo heeft ons hierbij goed geholpen. Door zijn inbreng is het proces versneld met behoud van het doel en functie van de FMECA. De excel tool is een uitstekend hulpmiddel. Ook de reacties vanuit onze projectgroepen zijn positief op deze (vernieuwde) uitvoering van de FMECA’s.” 

Complimenten 

Hugo was aanwezig bij een ontwerpvergadering van een van de projecten. “Op basis daarvan heb ik verbeterpunten vastgesteld en meegenomen in het advies aan Evides. Daarbij zijn we nog één stap verder gegaan: om hen alvast op weg te helpen heb ik naast de presentatie in Excel ook een opzet gemaakt met een viertal varianten voor een FMECA. Zodat ze konden kiezen welke voor hen het beste werkt. Later werd ik nog gebeld welke ze hadden gekozen en hoe ze er in de praktijk mee gingen werken, en wat ik daarvan vond… Ze pakten het hartstikke goed op.” 

Hugo heeft nog meer complimenten voor Evides: “Tijdens die ontwerpvergadering was me al opgevallen dat zij technisch heel erg goed door de analyse gaan. Nu registeren ze de bevindingen ook op een transparante manier. Dat is een gouden combinatie. Zo wil je dat FMECA’s werken. Dan benut je de systematiek optimaal.” 

Meer weten?

ir. Hugo Zollner

Sr. Consultant

hugo.zollner@iesbv.nl