IES helpt Westland Infra Netbeheer vooruit met Strategisch Asset Management Plan

Voor Westland Infra Netbeheer schreef IES Asset Management een compleet vernieuwd Strategisch Asset Management Plan. Daarmee kan het bedrijf de assets beter inzetten voor de organisatiedoelstellingen van de komende jaren, waarin de energietransitie voor bijzondere uitdagingen zorgt. Het SAMP biedt ook een uitstekende basis voor de beoogde certificering conform NTA 8120.

Westland Infra Netbeheer is beheerder van het elektriciteits- en gasnet in het Westland, Midden-Delfland en een deel van industriegebied Botlek en zorgt voor het transport van energie naar alle huishoudens, bedrijven en instellingen. “We werken al langer met IES samen”, vertelt directeur Paul Langereis. “Het contact ontstond toen onze verantwoordelijk manager de Master of Engineering opleiding ‘Maintenance en Assetmanagement’ deed aan de Hogeschool Utrecht; een van zijn opleiders was Diederik van Leeuwen, de technical director bij IES. Zodoende kwamen we in gesprek waarom we assetmanagement belangrijk vinden, hoe we dat toepassen en welke doelen we ermee hebben. Daarover heeft Diederik vervolgens een reeks presentaties gegeven aan onze medewerkers die bij assetmanagement betrokken zijn.” “Daarmee heeft hij ons geholpen assetmanagement binnen Westland Infra Netbeheer verder te ontwikkelen. We wilden dat namelijk naar een hoger niveau brengen, het professioneler inzetten.”

Strategisch Asset Management Plan

Daarin paste het opzetten van een nieuw SAMP: Strategisch Asset Management Plan. “Om op een hoog-over-niveau te kijken naar onze assets en hoe we daar strategisch mee omgaan, zodat ze bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en we ze in controle houden. Beginnend met de visie van het bedrijf, waarop de assets en hoe we die inzetten, moeten aansluiten. Dat checken we continu en indien nodig passen we het beleid en de uitvoering aan.” Paul geeft een concreet voorbeeld: “Wil je bij elektriciteit dat de kabels dertig jaar meegaan, heb je dan ook de juiste processen en systemen in werking zodat ze zo lang goed blijven functioneren?”

Inzicht

Bij het vaststellen en schrijven van het SAMP maakte Westland Infra dankbaar gebruik van de expertise en inzet van IES. “Wij hebben er relatief weinig aan hoeven doen, doordat zij het voor ons hebben uitgevoerd. Dat leverde een nieuw SAMP op. Annemarie Kin (tot 1 juni 2023 Principal Consultant bij IES, red.) heeft op basis van het vorige plan een compleet nieuwe versie geschreven.”

Dat geldt als praktisch handvat voor de inzet en keuzes van het assetmanagement in de komende jaren. Paul: “We zijn momenteel bezig te kijken waar de ‘gaten’ zitten… tussen hoe we willen werken en wat daar dan voor nodig is. Die gaten gaan we komend half jaar dichten. Daar is het SAMP heel nuttig voor; het verschaft inzicht en biedt het proces om de stappen te maken. In feite is het echt de basis van je systeem. De volgende stap is uitbouwen om te verbeteren.”

NTA 8120

Dat is mede mogelijk dankzij een recente aanpassing van de interne organisatie van Westland Infra Netbeheer. Daardoor kreeg Assetmanagement een andere plaats en rol binnen de organisatie – ook kwam er een nieuwe leidinggevende. “Dat liep parallel en gelukkig heeft Annemarie die verandering mee kunnen nemen in haar adviezen en in het nieuwe SAMP.” Het SAMP is een verplicht onderdeel van ISO 55001. Over die certificering beschikt Westland Infra Netbeheer al langere tijd. “Met het nieuwe SAMP hebben we alles weer op orde en nu pakken we meteen door naar NTA 8120, de doorvertaling van ISO 55001 voor netbeheerders.” De NTA-norm is een assetgerelateerd veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor elektriciteits- en gasnetten.

Goede afspraken

Westland Infra Netbeheer is met circa 63.000 elektriciteits- en 55.000 gasaansluitingen een relatief kleine netbeheerder (maar door het grote aantal glastuinbouwbedrijven wel met grote energievolumes). “Dat betekent dat we geen grote afdeling Assetmanagement hebben. Het is ook geen aparte afdeling met een eigen directeur. Assetmanagement is onderdeel van Netbeheer en zo’n tien van de ruim vijftig medewerkers op die afdeling houden zich bezig met assetmanagement. Dat vraagt om goede afspraken want zij geven opdracht aan de Service Providers en dat zijn hun naaste collega’s. Dat kan dus gevoeligheden met zich meebrengen. Maar dat hebben we met afspraken en procedures goed afgedekt.” Ook daarbij adviseerde Annemarie.

Energietransitie

Kostenefficiëntie is voor netbeheerders met hun publieke functie altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Dat is het nog steeds, vertelt Paul, maar andere thema’s zijn veel urgenter geworden. Met name door de energietransitie. “Wat ons de vraag oplevert of we daar wel genoeg aan doen. En dat hangt dan nauw samen met de capaciteit en de congestie op het elektriciteitsnet. We moeten als gezamenlijke netbeheerders voor voldoende capaciteit zorgen, koste wat het kost. Naast capaciteit staan kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda.” Vandaar ook het belang dat Paul en zijn collega’s hechten aan NTA 8120. Westland Infra Netbeheer streeft ernaar om het certificaat in de eerste helft van 2024 te bemachtigen. “Daarvoor moeten we nog een aantal stappen afronden en dat traject kunnen we mede dankzij IES en het SAMP de komende maanden doorlopen.”

Betrokken en laagdrempelig

Hij noemt IES betrokken en de dienstverlening laagdrempelig. “Daarin gaan ze best ver. Ik vroeg laatst aan Diederik of hij een organisatie wist van vergelijkbare omvang als de onze en waar soortgelijke vragen spelen… Toen heeft hij georganiseerd dat ik met hem en de directeur van een waterschap in een ‘benen-op-tafel-gesprek’ van gedachten kon wisselen. Zoiets doet hij gewoon en dat waardeer ik enorm.”

Meer weten?

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl

Sam Hoens

Principal Consultant

sam.hoens@iesbv.be