IES helpt Infraspeed Maintenance assetmanagement steeds verder verbeteren via certificering, risicoanalyse en digitalisering

Namens IES ondersteunt Hugo Zollner al circa zes jaar Infraspeed Maintenance op het vlak van assetmanagement van de railinfrastructuur. Na het eerste project, de geslaagde ISO 55000-certificering, kwamen er diverse vervolgopdrachten. Daarmee helpen IES en Hugo de vooraanstaande spoorwegbeheerder, dat de lat steeds hoger legt, het assetmanagement en de daarmee samenhangende processen stap voor stap verder te verbeteren. 

Hugo Zollner is bij IES Asset Management specialist in maintenance & reliability engineering en vooral werkzaam voor opdrachtgevers in de sectoren Infra, OV en Offshore. Hij vertelt hoe het komt dat hij al zo lange tijd voor railinfrabeheerder Infraspeed Maintenance actief is. 

“We zijn ooit begonnen met de ISO 55000-certificering voor het assetmanagement. Een van de zaken die daarbij aan de orde kwam, waren de risicoanalyses om het beheer en onderhoud beter te kunnen onderbouwen.”

Risicoanalyses

De bij de aanleg van de betreffende spoorinfrastructuur gebruikte documenten waren niet uniform opgesteld. Bovendien waren het pdf-bestanden die niet aangepast of bewerkt konden worden. 

In het licht van de ISO 55000-certificering wilde de spoorwegbeheerder de risicoanalyse en documentatie vernieuwen. Op verzoek heeft Hugo een presentatie gegeven over hoe risicoanalyses gestructureerd kunnen worden. Vervolgens adviseerde hij de opdrachtgever hoe ze dat het beste zouden kunnen aanpakken: “Eigenlijk kwam dat erop neer dat wij de onzekerheid konden wegnemen door gewoon aan de slag te gaan. Dat is wel waar het meestal op neerkomt. In dit geval betekende het alle informatie die in pdf was bewaard opnieuw invoeren en opslaan op een manier waarbij die informatie veranderbaar is. In Excel- en Word-bestanden én in eigen beheer. Met duidelijke en uniforme opslag: wat betreft de locatie, versies en bestandsnamen.”

Onderbouwing van beleid

“Zo zijn we begonnen. En zo doen we het nog steeds”, vertelt Hugo, die zelf bij de uitvoering betrokken bleef. “Het werkt: er is een heldere, begrijpelijke structuur en iedereen werkt op dezelfde manier. Aan het einde van het jaar worden steevast de nieuwe bevindingen verwerkt in de risicoanalyses. Dat gaat goed. In de praktijk merk je dat het in feite een onderbouwing is van het beleid dat gevoerd wordt.”

Dat is niet alleen nu van belang, het betaalt zich ook uit als het einde van de contractduur zich aandient. “Dan is het bedrijf verplicht om aan te tonen dat het alle assets overdraagt met het kwaliteitsniveau dat vooraf is afgesproken. Dan is het belangrijk dat je in ieder geval kunt laten zien dat je je risico’s in acht hebt genomen bij het nemen van je beheerbeslissingen. Alles gebeurt volgens een plan. Dat plan steunt op de risico’s, en de risico-inschatting is gebaseerd op expert opinion en statistieken.” 

Van papier naar digitaal

Hugo werkt (vooral) voor de track-afdeling van Infraspeed Maintenance, die verantwoordelijk is voor de inspectie en het onderhoud van het spoor en de wissels, zodat de treinen veilig met 300 kilometer per uur de baan kunnen berijden. Deze afdeling kon voor het assetmanagement als laatste de overgang maken van papier naar digitaal. “Door een app te koppelen aan het CMMS, wat staat voor Computer Maintenance Management System.”

“Dat vrijwel alles nog op papier gebeurde, was op zich niet fout. Maar het terugzoeken van gegevens was wel een hoop werk. Je loopt ook het risico dat er papieren kwijtraken. De organisatie had de wens om dat beter te doen, heeft daar serieus werk van gemaakt en slimme keuzes in gemaakt. Ze verdienen daarvoor alle credits. Ik ben de organisatie en de mensen met wie ik werkte ook erg dankbaar voor de tijd en ruimte die ze me hebben gegeven om mijn werk goed te doen.”

Valkuilen

Dat door Hugo begeleidde project is nu nagenoeg afgerond. De mensen van de buitendienst werken tegenwoordig met iPads; de gegevens die ze invoeren, komen direct in het beheersysteem. Dankzij eerdere projecten bij andere opdrachtgevers was Hugo zich bewust van een aantal valkuilen. “Ik wist bijvoorbeeld dat het belangrijk was de monteurs vanaf het begin mee te nemen. Als je meeloopt in alle lagen van de organisatie krijg je begrip voor de afkeer van administratieve werkzaamheden en de vrees voor digitale moeilijkheden.”

“Een succesvolle implementatie zorgde voor balans tussen de volgende drie belangen. Voor de buitendienst moesten we gebruikersgemak bewaken en bewijzen dat het niet ingewikkeld was. Aan de andere kant wilden we niet dat het voor maintenance engineering – de beheerder, de asset manager en de maintenance engineer op kantoor – lastiger zou worden om voortaan alle gewenste gegevens uit het systeem te krijgen. En tot slot mocht het ook voor de collega’s op de planningsafdeling geen extra werk met zich meebrengen.”

Balans

Het is gelukt om de wensenlijstjes en de hoeveelheid werk in balans te houden. “Van het buitenpersoneel heb ik te horen gekregen dat ze het fijn vinden werken. Sommige dingen zijn zelfs gemakkelijker geworden. Ook op kantoor zijn ze er blij mee. De werkstroom loopt nu via het buitenpersoneel. Het scheelt mailen, scannen en inplannen van werkorders. Het loopt nu allemaal via de field staff. Al het planbare werk is via het systeem en protocollen gestandaardiseerd.”

In de afgelopen maanden is ook de laatste stap gezet, blikt Hugo terug: “Alle relevante informatie over assets is snel en correct beschikbaar. Op aanvraag van een auditor kunnen we, als dat nodig is, van een bepaald onderdeel alles vinden en sorteren plus de bewijzen ervan, dus de uitgeprinte inspectielijsten, laten zien. Compleet met wie wat heeft gedaan en wanneer het is gedaan. Mooi om te zien is dat we heel dicht tegen de 100 procent correct ingevulde gegevens zitten. Dat is een resultaat waar iedereen achter staat.”

Meer weten?

ir. Hugo Zollner

Sr. Consultant

hugo.zollner@iesbv.nl