Enno Kuipers, senior adviseur Assetmanagement bij Waterschap Limburg: “Schrijf je SAMP bij voorkeur zelf, maar wel met ondersteuning”

Het opzetten van assetmanagement kan een organisatie het beste zelf doen, maar wel met ondersteuning van een professionele partij. Dat is de mening Enno Kuipers, senior adviseur Assetmanagement bij Waterschap Limburg. “Je krijgt het beter in de vingers en hebt meer invloed op het resultaat en vervolg. Een intrinsieke motivatie is hierbij erg belangrijk.” Hij spreekt uit ervaring: Enno en zijn collega’s stelden in de afgelopen jaren twee Strategisch Asset Management Plannen (SAMP-en) op en werden daarbij ondersteund door IES Asset Management.

Waterschap Limburg is nog een jonge organisatie, in 2017 ontstaan uit een fusie van twee regionale waterschappen. Twee jaar later waren er waterschapsverkiezingen en met het aantreden van het nieuwe bestuur in 2019 deed assetmanagement zijn intrede. Enno Kuipers zag het belang in van assetmanagement en ging zich binnen Waterschap Limburg sterk maken voor een professionele invulling. Het was tevens de start van een team van adviseurs assetmanagement bij het waterschap.

Bron: Waterschap Limburg

Zelf de regie nemen

In die tijd ontstond het eerste contact met IES, zij het indirect. Enno vertelt: “Een collega van mij, die in hetzelfde team terechtkwam, deed de opleiding ‘IAM Certificaat Asset Management’. Diederik van Leeuwen, Technical Director bij IES, is een van de docenten. Naderhand ben ik ook die opleiding gaan doen. En vervolgens ben ik doorgegaan en heb ik het Diploma in Asset Management behaald.”

Enno en zijn collega’s hebben zich verdiept in assetmanagement, wat het voor waterschappen in het algemeen en voor Waterschap Limburg in het bijzonder kan betekenen. Ze keken daarvoor bij diverse organisaties rond – ook buiten hun eigen vakgebied. 

“We kwamen tot de conclusie dat we een externe adviseur konden gebruiken. Er komt namelijk veel op je af. Maar, en dat is een heel expliciete keuze geweest, wel een adviseur op de achtergrond. Want het is ons verhaal, het is ons assetmanagement… We moeten en willen het zelf doen, zelf de regie nemen.”

Strategisch Asset Management Plan

Waterschap Limburg heeft dat grondig en systematisch aangepakt. Door te beginnen met de line of sight: de vertaling van de organisatiedoelstellingen naar de assets en bedrijfsprocessen. “Die line of sight is binnen assetmanagement erg belangrijk. Het komt erop neer dat er een goede verbinding is tussen de bestuurlijke richting en doelstellingen, en dat deze vertaald zijn naar de werkvloer. Zodat iedereen op de werkvloer weet wat zijn of haar bijdrage is in het realiseren van die bestuurlijke doelen.”

“We zagen vrij snel dat die verbinding bij ons voor verbetering vatbaar was. Dus hadden we een SAMP nodig. Daar heeft IES ons bij geholpen. Er is geen blauwdruk voor het schrijven van een SAMP en in het begin waren we ook erg aan het worstelen met het vertalen van organisatiedoelstellingen naar assetmanagementdoelstellingen. We raakten daarbij weleens verzand in het ’moeras’. Het is fijn een helpende hand te hebben die je er dan uittrekt.” 

Focus

“Het eerste SAMP 1.0 was een beetje een atypisch SAMP, met een wat kortere tijdshorizon.” Een bewuste keuze, want zodoende kon het waterschap snel aan de slag met concrete maatregelen. “Als je assetmanagement wilt implementeren, is er ontzettend veel te doen. Dus hebben we ons eerst geconcentreerd op die onderdelen die er echt toe doen. Die echt belangrijk zijn. Zo slaagden we erin om focus te creëren in onze opgave. Heel toepasselijk, want het organisatieontwikkelingstraject van Waterschap Limburg heet ‘Eenvoud en Focus’.”  

“Daarna zijn we aan de slag gegaan met een SAMP 2.0. Dat is in concept klaar en zal binnenkort bestuurlijk worden vastgesteld. Wederom heeft IES ons daar op de achtergrond bij geholpen.”

Draagvlak

Terugblikkend vindt Enno het een goede beslissing om de beide SAMP-en zelf op te stellen. “Ik kan dat andere organisaties aanraden. Uiteraard moet het wel passen, want het vraagt wel de nodige tijd. Een groot voordeel is dat de organisatie beter is aangehaakt en dat je een groter draagvlak creëert. Je maakt gezamenlijk een bewustwordingsproces door. En keuzes die er uiteraard zijn, maak je samen. 

Met het nieuwe SAMP bouwen we verder aan het fundament. We kijken daarbij ook naar de ISO 55000-norm. Die hebben we geadopteerd als het model waarlangs we assetmanagement willen gaan uitrollen. Niet dat wij het doel hebben om ISO-gecertificeerd te zijn, maar we gebruiken het om te bezien waar we staan. En daar heeft IES ons ook mee geholpen.”

Sunbeam-model

In het nieuwe SAMP staat een zogeheten ‘Sunbeam-model’. IES past die dynamische diagram vaker toe. Enno vindt het een sterk middel: “Daarmee kun je de doelen aangeven en in één plaatje inzichtelijk maken waar je staat, hoever je bent en welke stappen je nog hebt te zetten. Met kleuren staat aangegeven wat onze ontwikkeling is. Echt rood hebben we niet meer. We zitten nog wel op onderdelen in oranje. En we willen uiteindelijk naar groen.” 

“Het zijn stuk voor stuk concreet geformuleerde acties, waarvan je meteen kunt zien hoe ze bijdragen aan de ontwikkeling van assetmanagement. Dit alles draagt bij aan de bedrijfswaarden en bedrijfsdoelstellingen van het waterschap.”

Een stevige opgave

“Bij Waterschap Limburg staat assetmanagement duidelijk op de agenda. De assets van het waterschap zijn talrijk en zijn essentieel voor het realiseren van onze doelen en het creëren van waarde voor onze omgeving. De assets dragen bij aan veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.”

“De uitdagingen zijn groot, kijk maar naar de watercrisis van 2021, of juist al die extreme droge periodes van de afgelopen jaren. Daarbij zijn er ook tal van andere uitdagingen, zoals op het gebied van duurzaamheid. Het waterschap wil graag zoveel mogelijk in control zijn en de beste keuzes maken. Het SAMP draagt daaraan bij.”

Meer weten?

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl