CONTRACT- & RELATIE MANAGEMENT IN ASSETMANAGEMENT

Binnen assetmanagement zijn verschillende rollen actief om alle activiteiten in het Assetmanagement systeem effectief te laten samenkomen. De bekende rollen zijn: asset owner, asset manager, serviceprovider en asset user.

Vanuit de asset owner gaat opdrachtgeverschap mee met de line of sight naar de asset manager op tactisch niveau en vervolgens naar de serviceprovider. In deze line of sight zit de belofte ingebouwd dat de asset owner voorziet in financiering om resources te verkrijgen om aan de verwachtingen van stakeholders te voldoen. Aan de andere kant verwacht de asset owner informatie over de activiteiten die op tactisch en operationeel niveau worden uitgevoerd, zodat de asset owner weer de stakeholders kan informeren over voortgang en resultaten. Dit zijn werkrelaties tussen de rollen in Assetmanagement. Deze werkrelaties tussen de rollen wordt vastgelegd in afspraken. Deze afspraken worden soms verwoord in een Service Level Agreement (SLA), als dit om interne verhoudingen gaat en bij een externe relatie door een contract.

Het doel van een contract is helderheid verschaffen over verwachtingen tussen de partijen en wat de consequenties zijn als er niet aan de verwachtingen wordt voldaan. Bij een contract met een externe partij wordt dit ook in een juridische context geplaatst. Wat niet wordt beschreven is hoe de relatie is opgebouwd, wordt verstevigd en uiteindelijk het contract waarde creëert voor beide partijen. De waarde kan voor beide partijen anders zijn. Belangen en waarden zijn aan elkaar verwant en er kunnen overeenkomstige belangen zijn maar ook tegengestelde belangen. De belangen komen veelal niet helder op tafel als het contract wordt opgesteld. Een contract is meer een korte weergave van afspraken, maar geeft niet weer hoe de dagelijkse werkrelatie is. Het contract moet op de achtergrond zekerheden bieden indien de prestaties niet gehaald worden. En de relatie op scherp wordt gesteld.

In de Assetmanagement praktijk is Contractmanagement een veel besproken onderwerp in een vaak negatieve context. De relaties tussen opdrachtgevers in de infrastructuur en de railwereld zijn daar voorbeelden van. Zowel RWS als ProRail zoeken naar contractvormen die uiteindelijk de relatie en daarmee het resultaat van de samenwerking tussen hen als opdrachtgever en de aannemers versterkt. Tot op heden is dit een moeilijke zoektocht gebleken. In de contractuele context van asset owner naar een uitbestede assetmanager als een managing agent is het tot op heden helemaal moeizaam geweest. Dit komt deels voort uit hoe je als opdrachtgever bij de uitvraag dat wat je wilt bereiken zo goed mogelijk kunt opschrijven. Maar ook door processen die meer ‘onder water’ niet besproken worden.

Meer over dit onderwerp lees je in ons whitepaper. Het whitepaper, DOWNLOAD HET WHITEPAPER GRATIS, wil inzicht geven in die processen die ‘onderwater’ de relatie verstoren en daardoor het contract niet succesvol maken. De onderwerpen die worden besproken volgen ook het proces om tot een contractuele relatie te komen. Het eerste hoofdstuk gaat over de contractering met daarna een vervolg in hoe de relatie wordt vormgegeven. Het laatste hoofdstuk is een model dat gebruikt kan worden om de relatie in de contractuele context te verbeteren. Dat maakt dat dit whitepaper interessant is voor personen die binnen contractvorming en contractbeheer actief zijn in assetmanagement.

Verder lezen? Download ons whitepaper hier.

Meer weten?

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl