De waarde van smart maintenance voor assetmanagement

De relatie tussen Smart Maintenance en assetmanagement

Als er gesproken wordt over Smart Maintenance, dan gaat het al snel over het plaatsen van sensoren en het verzamelen van data. Dit is echter niet het enige wat bij Smart Maintenance hoort. Met Smart Maintenance wordt er gebruik gemaakt van allerlei technologische innovaties om onderhoud effectiever uit te kunnen voeren.

Er bestaat enigszins een overlap tussen assetmanagement en Smart Maintenance, zoals ook te zien is in figuur 1. Beiden hebben als doel om de kosten, risico’s en prestaties te optimaliseren gedurende de levensduur van een asset. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van methodes zoals Life Cycle Costing, ontwerpen voor onderhoud en asset portfolio management. Daarnaast wordt er bij Smart Maintenance gebruik gemaakt van technieken zoals Condition Based Maintenance, real-time monitoring en degradatiemodellen om onderhoudstrategieën verder te optimaliseren. Soms wordt dit al gebruikt als onderdeel van assetmanagement en kan een organisatie onbewust al heel ver zijn met de implementatie en uitvoering van Smart Maintenance. Daarom kan Smart Maintenance ook gezien worden als een onderdeel van assetmanagement voor de optimalisatie van assets. In ieder geval zal het implementeren van Smart Maintenance ertoe leiden dat assetmanagement meer data gedreven wordt.

Figuur 1: De overlap van Smart Maintenance en assetmanagement

Waarom en wanneer is Smart Maintenance nuttig?

Er zijn meerdere voordelen voor een organisatie om Smart Maintenance te implementeren. Een voordeel is dat er door Smart Maintenance er meer inzicht komt in de huidige staat en prestaties van de assets. Daarnaast kan er bespaard worden op kosten en tijd voor onderhoud door te voorspellen wanneer een asset werkelijk onderhoud nodig heeft. De invloed van het onderhoud op de prestaties van een asset worden hiermee ook zichtbaarder, waardoor onderhoud verder geoptimaliseerd kan worden door onderhoudstaken die geen positieve invloed hebben te schrappen.

Alles van elke asset meten is echter onnodig en onhandig. Dit levert veel data op die mogelijk niet gebruikt kan worden. Keuzes hiervoor kunnen gemaakt worden op basis van kritikaliteit, top 10 storingen, top 10 cost drivers, Pareto analyses en dergelijke.

Smart Maintenance, met name het verzamelen en analyseren van data, is vooral nuttig voor storingen met een lage frequentie waarbij de downtime hoog is. Er moet bij het bepalen van “just in time” onderhoudstaken ook worden gekeken naar de volgende punten: “just in time” taken optimaal clusteren, de technische haalbaarheid voor detectie van defecten, de financiële haalbaarheid, de onderhoudsprocessen en de draagvlak onder werknemers.

Welke uitdagingen (en kansen) zijn er op het gebied van Smart Maintenance?

Er zijn een paar technologische uitdagingen, zoals het onderhoud van sensoren en dat niet alle storingen voorspeld of gedetecteerd kunnen worden, maar er zijn ook veel procesmatige uitdagingen voor Smart Maintenance. Zo verbetert de technologie zich sneller dan dat mensen zich kunnen aanpassen, waardoor er eerst draagvlak nodig is binnen een organisatie om het succesvol te implementeren. Als er meerdere partijen betrokken zijn bij het uitvoeren van onderhoud, dan is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over eigenaarschap van data. Ook moet het onderhoud aansluiten op de planning van de operatie.

Als het goed geïmplementeerd wordt, kunnen beslissingen worden genomen op basis van feiten en data, waardoor besluiten minder afhankelijk worden van het onderbuikgevoel. Hierbij is er een cultuurverandering nodig binnen de organisatie om te vertrouwen op data. Voor de uitvoering is er ook kennis van en ervaring met assetmanagementprocessen nodig. De data die verzameld wordt, kan gebruikt worden om dashboards te voeden. Samen met assetportfoliomanagement zorgt dit voor een goed inzicht in de toestand van de assetbase.