Training op maat voor gemeente Tilburg

Kennis opdoen én kunnen toepassen

Dat assetmanagement ook een besturingsmodel voor beheer kan zijn wisten de lijnmanagers en teams van afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Tilburg. En dat vergrootte de vraag naar kennis over het onderwerp. Bij de afdeling waarin kort cyclisch beheer van de buitenruimte in 2011 is samengevoegd met lang cyclische planvorming, contractvorming en realisatie van onderhoud werd gezocht naar handvatten. Het team bestaat uit ca. 85 medewerkers met MBO en HBO werk en denkniveau. In een verkennend gesprek bleek er grote behoefte aan kennis over het verbinden van beheerjaarplannen met de meerjarenplanning van ruimtelijke ontwikkeling en besluitvorming. En daarnaast over het inrichten van een dashboard op uit te voeren en verder in te plannen werkzaamheden. Dus meteen ook naar de levenscyclusbenadering die, naast het gezamenlijk optimaliseren van prestaties, kosten en risico’s, één van de kernonderwerpen van assetmanagement is.

Invulling

Basisbegrippen en onderscheidende eigenschappen van assetmanagement, levenscyclusbenadering, rollen, (RACI) processen en sturingsrelaties, stakeholdermanagement, Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) en Meerjaren Investerings Planning (MIP). Om goed aan te sluiten op de behoefte van de opdrachtgever is rond deze elementen is een eerste opzet voor de op maat gemaakte training gemaakt. Deze is vervolgens met de opdrachtgever besproken en samen hebben we er praktijkvoorbeelden én een praktijkopdracht bij gezocht. Zodat kennis van de deelnemers vergroot zou worden én de vertaling naar de dagelijkse praktijk ter plekke door de deelnemers gemaakt zou kunnen worden. Want weten hoe het zit is mooi, het meteen de volgende dag kunnen toepassen in je dagelijkse werk houdt kennis levend. En dát is waar IES voor staat!

Toegevoegde waarde

Na de training van anderhalve dag zien de cursisten in het toepassen van assetmanagement voordelen voor hun dagelijkse werkzaamheden:

  • Aantoonbaar kunnen maken van de consequenties van wijzigingen;
  • Effecten van investeringen in kaart kunnen brengen;
  • Grenzen aan de eigen werkzaamheden kunnen stellen door rolduidelijkheid vanuit RACI;
  • Verbinden van de werkzaamheden aan beleidsplannen;
  • Verder vooruit kunnen kijken en sturen.

Hier kunnen ze binnen de afdeling al veel mee, maar ook andere afdelingen, zoals vastgoed en ruimte, blijken bijvoorbeeld voor rolvastheid en de levenscyclusbenadering nodig. Draagvlak vanuit het MT hiervoor is onmisbaar. Een afvaardiging van de afdeling gaat zich inzetten voor het vergroten van dit draagvlak. En wat de medewerkers wel zelf kunnen doen, daar beginnen ze gewoon mee.

 

Meer weten?

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl