Talent herkennen en erkennen binnen IES Asset Management

Talenten zijn een belangrijk gegeven binnen de bedrijfsvoering van IES. Zijn je talenten herkend door jezelf en erkend door de anderen dan ontstaat er een teamstructuur waarbij datgene waar je goed in bent maximaal kan bijdragen aan het resultaat van dat team. Met een team een gezamenlijk resultaat behalen op basis van die talenten zal leiden tot geluk. Tevens geeft de inzet van talenten meer eigenaarschap binnen het team en de organisatie. Als iedereen in staat is om de relatie te zien tussen zijn/haar talent en de doelstellingen van IES dan is het ook mogelijk om regels en procedures zo veel mogelijk te beperken. Immers we doen waar we goed in zijn, waar we energie van krijgen en het draagt ook bij aan de continuïteit van IES en je eigen geluk. Met behulp van de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid is IES gestart met een talentenprogramma. Moniek Berende van De Groeispiegel begeleidt IES in dit traject.

Meer weten?

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl