End-of-Life strategieën voor een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf

Het farmaceutische bedrijf

IES Asset Management (IES) is om hulp gevraagd door een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf dat onderdeel is van één van de grootste gezondheidsbedrijven ter wereld. De bedrijfsnaam mag vanwege privacy redenen niet worden genoemd.

Het farmaceutisch bedrijf ontwikkelt vaccins die de eerste of het beste zijn in hun klasse en bescherming bieden tegen een aantal van de meest levensbedreigende infectieziekten van de wereld. Het bedrijf op het Leidse Bio Science Park heeft ongeveer 700 medewerkers. De afdeling EVM houdt zich bezig met het onderhoud van de ruim 10.000 assets, zoals pipetten, vriezers, centrifuges, bioreactoren en andere apparatuur die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de vaccins. Het gaat om zeer kritische processen waarbij de betrouwbaarheid van de assets zeer hoog moet zijn.

De opdracht

Tot nu toe is voor de assets voor een bepaalde end-of-life methodiek gekozen, maar is dit wel optimaal? Met die vraag is IES Asset Management (IES) aan de slag gegaan om het end-of-life proces te optimaliseren. 

Het farmaceutisch bedrijf heeft ruim 10.000 assets waarvan elke groep een andere levensduur heeft. De afschrijvingstermijn is nu leidend in de vervangings- of onderhoudsmethodiek. Maar wat zijn de risico’s per assetgroep en is de daaraan gekoppelde vervangingstermijn dan reëel? Leidende vraag daarbij is: wat wordt verstaan onder end-of-life? Er zijn hier verschillende interpretaties mogelijk, zoals technisch, financieel, service of economisch. Om inzicht te krijgen in de verschillende assetgroepen en hun optimale vervangingsmoment startte IES met een zogenaamde asset wave – een digitale verrijking van de assets, bijvoorbeeld door beschikbare onderhoudsrapporten aan te vullen met technische condities. Vervolgens is die data beter toegankelijk gemaakt. 

Resultaat

  • Focus op 4 pilots om methodiek te testen, daarna uitbreiding;
  • Strategieën benoemd per assetgroep bij end-of-life: er zijn acht uitkomsten mogelijk;
  • End-of-life tool ontwikkeld, die helpt de juiste strategie te kiezen;
  • Rapportage cyclus voor interne klanten (beter inzicht; heldere keuzes);
  • Jaarlijks CAPEX cyclus opgesteld, waarbij interne communicatie centraal staat;
  • Duurzamer met beschikbare middelen omgaan;
  • Kosten efficiëntie bereikt.

IES-methode

IES is gestart met de opdracht en het project is in ca. 4 maanden doorlooptijd afgerond. Er is echt maatwerk geleverd, dit startte met het achterhalen van de achterliggende behoefte van de opdrachtgever en niet met het uitrollen van een standaard AM-oplossing. Ter ondersteuning van de invoering van de geoptimaliseerde end-of-life strategie zijn workshops georganiseerd, om ook meteen het kennisniveau van assetmanagement te versterken bij zowel EVM als de interne klanten. Het SAP-systeem is geoptimaliseerd en op basis van de rapportages worden nu beslissingen genomen.