Garanties bij HTM

De Haagse Tram Maatschappij (HTM) heeft nieuwe Avenio trams aangekocht als vervanging van de oude voertuigen. In het contract van levering zijn uiteraard garantievoorwaarden opgenomen. Dit betreft diverse typen van garantie, waaronder een garantie op de Life Cycle Costs (LCC). Onderdeel van de garantievoorwaarden is een maximale kostprijs voor het reguliere onderhoud aan de voertuigen op basis van het onderhoudsconcept van de fabrikant (Siemens). Siemens garandeert dat het onderhoud aan de tram voor HTM niet meer zal kosten dan een afgesproken maximum. Jaarlijks wordt geëvalueerd of hieraan is voldaan.

Om aanspraak te kunnen maken op (de LCC) garantie op de voertuigen, moeten uitgevoerd werk en storingen zijn vastgelegd als onderbouwing voor een garantieclaim. IES heeft op basis van garantievoorwaarden en in nauw overleg met HTM personeel bepaald welke basisgegevens en types afwijkingen minimaal moeten worden bijgehouden in het onderhoudsmanagementsysteem van HTM.

Daarnaast heeft IES samen met HTM procedures opgesteld om deze informatiestroom in goede banen te leiden. Het gehele proces staat hierin beschreven, vanaf het constateren van een afwijking tot aan de afhandeling binnen de voorwaarden van garantie. Na het opstellen van de procedures heeft IES de HTM bijgestaan in het implementeren van de processen. Een nieuwe manier van werken vergt immers tijd en aandacht. Doordat de werkstroom is beschreven kan nu beter dan voorheen gebruik gemaakt worden van de door de leverancier verstrekte garanties op trams en onderdelen. Hiermee wordt bijgedragen aan een kostenbesparing op herstel van storingen en onderhoud.