IES haalt meer uit talenten door een lerende organisatie te zijn

IES Assetmanagement (IES) gelooft in de menselijke maat in organisaties. Daarom noemen wij onze engineers “Sengineers”. Techniek kan niet zonder mensen, het begint bij mensen. Wij nemen deze overtuiging mee naar onze klanten, maar ook naar onze eigen organisatie.

Wij vinden het belangrijk te investeren in onze sengineers, en willen dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen met Moniek Berende en Fabienne Mokken van de Groeispiegel hebben we het bestaande functiehuis omgevormd naar werken met rollen binnen IES. Het overgaan van werken in functies naar werken in rollen geeft onze sengineers veel flexibiliteit en biedt hen ruimte om te doen waar zij goed in zijn.

We willen talenten optimaal benutten. Dit doen we daarom ook door van iedere sengineer het talent inzichtelijk te maken, zodat zij vanuit hun talenten kunnen werken. We zetten ons daarnaast in om een lerende organisatie te worden, waarin we een cultuur ontwikkelen waarin we feedback kunnen geven en ontvangen vanuit een lerend perspectief. Dit leidt tot een organisatie waarin leren de normaalste zaak is en waar vitale sengineers werken die lol hebben in wat ze doen. De Groeispiegel ondersteunt IES in dit proces.

Deze sociale innovatie wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds, dat wordt versterkt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.