IES helpt Engie Infra & Mobility op weg naar duurzaam strategisch partner

OPDRACHT

Om als organisatie aan te tonen dat je over goed assetmanagement beschikt, is het hebben van een ISO 55001 certificaat een pre. Dat het Tunnel Onderhoud Prestatiecontract (TOP)-project van ENGIE Infra & Mobility (ENGIE I&M) zich ISO 55001 laat certificeren is dan ook een belangrijke reden van Rijkswaterstaat om met ENGIE I&M een prestatiecontract aan te gaan voor het onderhoud van de tunnels: Wijkertunnel, Zeeburgertunnel, Schipholtunnel en de Leidse Rijntunnel. ENGIE I&M heeft de ambitie om binnen drie jaar een duurzaam strategisch partner te zijn voor haar klanten op het gebied van assetmanagement in tunnels en tunnel technische installaties.

Om deze ambitie waar te maken heeft ENGIE I&M, IES gevraagd om ondersteuning te bieden ter voorbereiding voor certificering op het prestatiecontract.

AANPAK

Sengineer Frank begon met een GAP-analyse. Hierbij werd er middels de IES ontwikkelde AMwb-tool gekeken naar het huidige assetmanagementniveau van ENGIE en wat er voor nodig was om in aanmerking te komen voor het ISO 55001 certificaat. Om dit doel te bereiken heeft Frank op basis van zijn kennis en ervaring, in samenspraak met ENGIE, een effectief implementatieplan opgesteld. In het implementatieplan zijn werkpakketten gedefinieerd, wat resulteerde in een vervolgopdracht voor IES. Deze vervolgopdracht is uitgevoerd door Matthijs, Marleen en Chiara Kuijs met later nog extra ondersteuning van Bas en Richard Korver.

VERVOLGOPDRACHT

De vervolgopdracht die uit het verbeterplan is ontstaan, bestond uit het uitvoeren van een aantal werkpakketten zoals het opstellen van een Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP); KPI-boom; besluitvormingsproces en het opzetten van een AM-systeem met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft IES ook een stuk begeleiding geboden bij het uitvoeren van de werkpakketten die ENGIE zelf heeft opgepakt.

RESULTAAT

Op dit moment wordt er hard gewerkt om aan de gestelde eisen te voldoen. Binnenkort zal een auditor toetsen of ENGIE op het juiste assetmanagementniveau zit om zich ISO 55001 te certificeren. Wij van IES hebben er alle vertrouwen in dat ENGIE het certificaat in handen krijgt en hiermee een duurzaam strategisch partner zal zijn voor al haar klanten!