Samen op weg naar assetmanagement met meerwaarde

Een grote technische dienstverlener, met wereldwijd meer dan 5.500 medewerkers, realiseert voor een grote luchtvaartmaatschappij toekomstbestendig beheer en onderhoud van gebouwen en installaties. Als kennisdrager in assetmanagement staan wij hen als managing agent bij in een uitdagende opdracht.

Beheer en onderhoud voor een grote luchtvaartmaatschappij

In een samenwerkingsverband met meerdere partijen werkt het bedrijf voor het beheer en onderhoud aan de gebouwen en installaties. De indrukwekkende vastgoedportefeuille van deze luchtvaartmaatschappij bestrijkt bijna 700.000 m2 bruto vloeroppervlak. Verdeeld over 5 terreinen en 93 gebouwen. Daar komen heel wat assets bij kijken, zoals gebouw gebonden installaties, gereedschappen, wegen, steigers en nog veel meer.

De partners in het samenwerkingsverband zoeken naar een optimale combinatie van innovatie, kosten, risicobeperking, functionaliteit, duurzaamheid en planning. Met als doel: het borgen van de continuïteit, het realiseren van state-of-the-art dienstverlening en het optimaliseren van de vastgoedportefeuille zodat de vliegtuigmaatschappij klaar is voor de toekomst. In het samenwerkingsverband brengt elke partner zijn specialistische domeinkennis mee om dit te realiseren.

Assetmanagement

Onze opdrachtgever neemt de leiding in de samenwerking als managing agent om de ambities van de opdrachtgever op het gebied van assetmanagement en innovatie waar te maken.

Het vermogen aan assets is enorm. Het assetmanagement heeft echter slechts een indirecte link met het primaire proces. Daardoor kreeg assetmanagement in het verleden niet altijd de aandacht die het verdiende. De uitdaging is om nu en in de toekomst meer datagedreven en risicogestuurd assetmanagement toe te passen. Om waarde te blijven toevoegen aan de organisatie en bezittingen zo optimaal mogelijk te laten renderen, moet de opdrachtgever zijn assets op de juiste wijze beheren. Als specialisten in assetmanagement staan onze Sengineers Annemarie en Sascha de technisch dienstverlener bij in deze opdracht.

Een MeerJarenOnderhoudsPlan

Om de ambities waar te maken is gestart met de opzet van een datagedreven en risicogestuurd MeerJarenOnderhoudsplan. Waarbij onze Sengineer Sascha de data-inventarisatie heeft gedaan en de prioritering heeft opgesteld.

Het plan geeft inzicht in korte- en langetermijninvesteringen zodat budgetten tijdig en op maat gereserveerd kunnen worden. Samen met partners en contractanten wordt een effectieve planning voor beheer en onderhoud opgesteld, waarbij de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord.

Assetmanagement plan van aanpak

Om assetmanagement de basis te laten zijn voor de bedrijfsvoering, stelde Annemarie een plan van aanpak op. Dat hebben we gedaan met input van de ISO55001-norm en een IES Maturity Scan, zodat het assetmanagementsysteem voldoet aan alle eisen en het geborgd is in de reguliere bedrijfsvoering. Momenteel worden de eerste stappen uit het plan van aanpak uitgevoerd, onder de noemer ‘basis op orde’. De vervolgstap is het verder inrichten van het risicomanagement en het betrekken van de stakeholders.

Assetmanagement-workshops

Verschillende organisaties en disciplines bundelen hun krachten in de samenwerking. Om dat zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat we dezelfde taal spreken. En een gemeenschappelijk beeld vormen over de principes bij assetmanagement.

Samen met twee begeleiders van onze opdrachtgever gaf Sengineer Annemarie een assetmanagement-workshop in de vorm van een game. Leden van het management en de technische en operationele staf deden een spel waarin ze meer inzicht en gevoel kregen van waar goede besluitvorming in kan resulteren. Want assetmanagement is gericht op betere besluitvorming op basis van de actuele informatie over de te beheren assets.

De eerste workshopdeelnemers waren ontzettend enthousiast. Ze gaven aan bewuster te zijn geworden van assetmanagement en ze kregen meer begrip voor elkaar. Daarmee ontstond een betere, doelgerichte samenwerking. Het werd hen ook duidelijk dat ieders bijdrage belangrijk is om assetmanagement tot een succes te maken. De vervolgstap is om hierin ook de stakeholders te betrekken.

De resultaten

In de hectiek van alledag, door de coronacrisis en de ontwikkelingen in de sector heeft de luchtvaartmaatschappij de afgelopen jaren niet altijd de mogelijkheid gehad om vanuit rust en overzicht naar de toekomst te kijken. Met onze aanpak zetten we een stip op de horizon.

Langzaam durft men weer vooruit te kijken en te focussen op de uitdagingen van morgen. Dit zien we doordat we grote stappen maken in het vergroten van de kennis van assetmanagement, en de organisatie richt haar processen hierop in. In een jaar tijd is een succesvolle ontwikkeling in gang gezet richting een assetmanagement-gedreven organisatie. Vanuit IES blijven we dat continu voeden en sturen; we stimuleren om steeds meer assetmanagement-gedreven en -minded te worden.

Uiteindelijk levert dit een effectieve, transparante organisatie op, waar de juiste dingen, op de juiste wijze worden uitgevoerd!

Meer weten?

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl

Sam Hoens

Principal Consultant

sam.hoens@iesbv.be