Onderhoudsconcept voor PitPoint clean fuels

PitPoint clean fuels

PitPoint clean fuels vindt dat 100% schoon vervoer mogelijk moet zijn in 2030. Om die ambitie waar te maken levert PitPoint vier soorten schone brandstof (CNG, LNG, H2 en EV) business-to-business. In 2017 zag Total de haalbaarheid en waarde van deze ambitie en stapte in het bedrijf. Inmiddels gaat de ambitie ook de grenzen over, naar Duitsland, België en Frankrijk. Er werken meer dan 100 mensen bij PitPoint.

PitPoint bedenkt, ontwerpt, plaatst en onderhoudt installaties voor schone brandstof. Voor de installaties zocht PitPoint naar een goed onderhoudsconcept, waarmee methodisch en transparant onderhoud voor alle vier systemen mogelijk is.

IES Asset Management kreeg de opdracht om onderhoudsconcepten te ontwikkelen die zijn gebaseerd op de assetmanagementgedachte. In een half jaar tijd moesten er PitPoint specifieke onderhoudsconcepten zijn. Inmiddels is de opdracht tweemaal verlengd en wordt de IES sengineer gezien als strategisch maintenance engineer binnen de organisatie van PitPoint.

Resultaat

  • Een eerste resultaat voor PitPoint is een andere inrichting van de ontwerpprocessen. Onderhoud denkt mee in het ontwerp, wat leidt tot beter zicht op knelpunten en onderhoudsstrategieën.
  • Een tweede resultaat is dat de serviceafdeling beter overzicht heeft over toekomstige onderhoudsactiviteiten en mogelijke belemmeringen van de systemen. Een belangrijke efficiëntieslag.
  • De onderhoudsconcepten zijn opgeleverd.
  • Uiteindelijk leiden de resultaten ook tot een financieel rendement, omdat er in de eerste plaats minder onderhoud nodig zal zijn en in de tweede plaats het voorspelde onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd.
  • PitPoint is tevreden over de inzet van IES hetgeen leidde tot een vervolgopdracht: het maken van een reservedelenanalyse gericht op het verbeteren van de logistieke efficiëntie voor servicemonteurs en de inkoopafdeling.

Aanpak

Om een beeld te krijgen van de verschillende systemen én van de processen in het bedrijf, zijn individuele gesprekken gevoerd en werksessies gehouden. De gedachte achter assetmanagement is om engineering en maintenance dichter bij elkaar te brengen. Door de onderhoudsmensen al mee te laten denken in het ontwerpproces, is een enorme efficiëntieslag gemaakt.