Opstellen meerjarig bedrijfsplan DIVV Amsterdam

De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam geeft de bereikbaarheid in en om Amsterdam op een aantrekkelijke, veilige en efficiënte manier gestalte. Dat vraagt, in een stad met zo’n 750.000 inwoners en miljoenen bezoekers per jaar, om een doordachte aanpak. IES Asset Management adviseerde de afdeling Kunstwerken van DIVV bij het opstellen van een bedrijfsplan, waarin DIVV de lange termijn visie voor beheer en onderhoud verwoordt.

DIVV Kunstwerken levert producten en diensten op het gebied van beheer en onderhoud aan kunstwerken in de hoofdnetten van de gemeente Amsterdam. Om een beeld te geven wat dit qua omvang betekent voor een stad als Amsterdam, moet je denken aan zo’n 100 kilometer kade- en oevervoorzieningen, 34 sluizen en waterkeringen, 265 vaste en beweegbare bruggen en 6 tunnels. Naast de ‘harde’ aspecten als beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken spelen ook belangen mee op het gebied van milieu, duurzaamheid, financiële gevolgen en politiek. Om binnen dit complexe belangenveld effectief beheer uit te kunnen voeren koos DIVV Kunstwerken voor het besturingskader Asset Management. Deze keuze vraagt om een lange termijn visie op wat voor effect dit heeft op de afdeling Kunstwerken. Dit was voor DIVV de directe aanleiding tot het opstellen van een bedrijfsplan 2010-2014

IES stelde samen met betrokkenen uit alle lagen van de organisatie een gedragen bedrijfsplan op, wat alle onderdelen van strategisch beheer van bedrijfsmiddelen dekt. In het bedrijfsplan nam IES ook een actielijst op, waarmee DIVV op basis van de verwoorde visie en strategie kan voldoen aan de interne en externe veranderingen voor de periode 2010-2014. De relatie met de stakeholders krijgt hierin extra de aandacht. IES hielp hiermee DIVV Kunstwerken transformeren van een gemeentelijke organisatie naar een meer bedrijfskundig gestuurde organisatie in een politieke omgeving.

Bron: www.amsterdam.nl

Meer weten?

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl