Partner van toegevoegde waarde voor Heineken

Heineken

De afdeling Customer Service & Logistics (CS&L) van Heineken is primair verantwoordelijk voor de klantcontacten, supply chain (planning) en logistieke operatie van Heineken in Nederland.

IJssel Technologie onderhoudt als partner van Heineken al ruim 10 jaar o.a. het netwerk van installaties die de verpakte producten binnen de brouwerij naar de vervoerder brengen. Zowel bij CS&L in Zoeterwoude als Den Bosch. Sinds 2016 neemt IES Asset Management (IES) de maintenance engineering voor zijn rekening bij Heineken CS&L.

Na een roerige start in 2008 heeft IJssel een stabiele onderhoudsorganisatie staan die Heineken als partner ondersteunt. Het team van IJssel doet het preventief onderhoud en correctief onderhoud, en over de jaren heen zijn tal van verbeteringen door- en uitgevoerd. Toch kan de onderhoudsorganisatie gevoelsmatig na 10 jaar naar een volgend niveau worden gebracht.

IES heeft de opdracht om met een frisse blik vanuit assetmanagement het proces door te lichten. De feiten uit de analyse onderbouwen het gevoel: er is ruimte voor verbetering. In een gezamenlijk project zetten Heineken, IJssel en IES samen de schouders er onder om het proces van verbetering verder door te voeren.

Resultaat

  • Significant minder storingen.
  • Efficiënter onderhoud en hogere kwaliteit door verbeterd onderhoudsprogramma.
  • Lagere preventieve en correctieve onderhoudskosten.
  • De business cases voor modificaties die enkele veelvoorkomende grote (en kostbare) storingen voorkomen waren gunstig en in 2018 uitgerold. De resultaten zijn zeer positief.
  • Er is een Management of Change-proces ingericht om voorgestelde wijzigingen te beoordelen, en indien positief bevonden door te voeren, te monitoren en te evalueren.
  • Sterkere analyses door beter gebruik van Ultimo als OMS. De eerste stap gezet naar volledig digitaal werken (en digitaal inspecteren).
  • Verbeterde KPI’s en rapportages, waardoor er een betere samenwerking is ontstaan.
  • Informatie is up-to-date en wordt beter gedeeld door de invoering van SharePoint .
  • Overall een betere samenwerking, waarin opdrachtgever en serviceprovider als partners werken bij het instandhouden van de installaties. Door samenwerking is ook buiten het project veel positieve spin-off gecreëerd.

Aanpak

Vanuit de assetmanagementgedachte is eerst het overzicht en een roadmap gecreëerd.

De aanpak is modulair opgebouwd en met een pilot gericht op één type installatie. Hierdoor pak je afgebakende onderwerpen beet, zoals het oplossen van een kostbare en veelvoorkomende storing, en kun je bij afronding ook de kleine successen vieren. Door een pilot-installatie te gebruiken wordt het werk behapbaar en worden de resultaten en het proof-of-concept sneller zichtbaar. Dat maakt het ook eenvoudiger om dit uit te rollen naar andere installaties binnen CS&L of andere afdelingen binnen Heineken.

Een nieuwe of andere manier van werken kost altijd moeite. Pijnpunten en frustraties zijn een natuurlijk onderdeel van dit proces. Door het hele proces geleidelijk uit te voeren zijn alle betrokkenen wel aan boord gebleven en is uiteindelijk ook betrokkenheid bij het project gecreëerd.

Persoonlijke notitie van sengineer 

“Het bijzondere aan deze opdracht was de samenwerking tussen drie partijen, waardoor echt is toegegroeid naar een partnerschap met een gedeeld belang. Alle facetten van de organisatie zijn aan de orde gekomen. Er is een beweging in gang gezet van continu verbeteren wat de komende jaren zal doorgaan. Daar krijg je echt energie van.”