RCM-Boost bij NUON

Opdracht

Onderdeel van goed assetmanagement is een geoptimaliseerd onderhoudsprogramma gebaseerd op de risico’s van falende assets. Bij Nuon Energy wordt deze optimalisatieslag bewerkstelligd met behulp van de RCM-methodiek (Reliability Centered Maintenance), onder de interne projectnaam ‘RCM-Boost’. Deze onderhoudsoptimalisatie draagt bij aan het uitgangspunt van de bedrijfsvoering van Nuon: het vinden van balans tussen:

  • Betrouwbaarheid van levering
  • Betaalbaarheid van energie
  • Een zo duurzaam mogelijke energieproductie

IES heeft voor de Local Asset Group Velsen-Noord de opdracht gekregen om een RCM-Boost te faciliteren en tevens inhoudelijk te ondersteunen, in samenwerking met de afdeling Asset Management Execution, verantwoordelijk voor de uitvoering van het assetmanagement binnen Nuon.

Resultaat

Behalve een geoptimaliseerd op risico gebaseerd onderhoudsprogramma, is een net zo belangrijk resultaat de kennisdeling die heeft plaatsgevonden en het wederzijds begrip tussen de verschillende ‘bloedgroepen’ dat door de sessies is vergroot. Ook zijn de mensen anders gaan nadenken over onderhoud: is dit nodig en zetten we de schaarse resources wel goed in?

De optimalisatie van het onderhoudsprogramma levert op de lange termijn (2015-2026) over het gehele systeem een besparing op van gemiddeld genomen 10 tot 30%. Er zijn ook enkele deelsystemen die juist duurder zijn geworden. Daarmee is ook duidelijk dat het voor Nuon niet van belang was om alleen maar in de kosten te snijden, maar juist om de asset-risico’s beter en optimaler in de hand te houden.

Meer weten?

IES Asset Management

Informatie@iesbv.nl