Risico vallende objecten en werken op hoogte structureel in kaart gebracht

IHC SAS

IHC SAS B.V., onderdeel van Koninklijke IHC,  is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige equipment voor de offshore olie en gas markt.

IHC SAS heeft recent opdracht gekregen voor het ontwerpen en bouwen van een 400t Reel Drive System.

Een reel drive systeem kun je vergelijken met een grote haspel. Op de reel (“de haspel”) zit flexibel product gespoeld wat je erop en eraf kunt spoelen. Dit reel drive systeem staat op een schip, en wordt in combinatie met andere systemen gebruiken om kabels vanaf bijvoorbeeld een windmolenpark in zee naar land te leggen.

Opdracht

Onderdeel van de opdracht was het uitvoeren van een dropped objects en working at heights analyse. IHC SAS heeft IES Asset management gevraagd om deze analyse uit te voeren.

De analyse geeft inzicht in alle risico’s op het gebied van dropped objects en working at heights. Wanneer de klant de mitigerende maatregelen opvolgt zal dit leiden tot een significante afname van het risico op het gebied van persoonlijk letsel en schade aan equipment. IHC SAS heeft hiermee een gestandaardiseerde aanpak voor toekomstige dropped objects en working at heights analyses. De resultaten van de analyse dragen bij aan een continue verbetering van de ontwerpen van IHC SAS.

Aanpak

Dropped objects en working at heights oftewel werken op hoogte zijn belangrijke veroorzakers van ernstig letsel en schade aan equipment. Het is noodzakelijk dat risico’s in een vroegtijdig stadium gestructureerd in kaart worden gebracht, zodat beheersmaatregelen kunnen worden bedacht om de risico’s te elimineren of (indien dit niet mogelijk is) terug te brengen tot een acceptabel niveau.
IES Asset management heeft bij deze opdracht de volgende aanpak gehanteerd:

Noodzakelijke informatie verzamelen

  • Risicomatrix en analyse tool opstellen en valideren
  • Verschillende life cycle fasen (denk hierbij aan transport, montage, gebruik, onderhoud, demontage) van het reel drive system in kaart brengen
  • Per fase gestructureerd de risico’s bepalen zonder en met mitigerende maatregelen
  • Validatie en goedkeuring van de geïdentificeerde risico’s en maatregelen door IHC SAS
  • Rapport opstellen t.b.v. correcte interpretatie van gegevens en de gekozen aanpak door de klant van IHC SAS
  • Eindpresentatie aan IHC SAS zodat het bedrijf in de toekomst desgewenst zelf de analyse kan uitvoeren

Door deze analyse over de veiligheid samen met IHC SAS uit te voeren is het risico op veiligheidsincidenten voor de gebruiker van het Reel Drive System flink verlaagd.