Schakel tussen strategie en uitvoering bij Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor voldoende en schoon water, het zuiveren van afvalwater en voor veilige dijken en wegen. Deze waterstaatkundige zorg voert het Waterschap uit met ruim 550 medewerkers vanuit de hoofdvestiging in Ridderkerk. Een van de werkvelden betreft het onderhouden van de verschillende kunstwerken in het watersysteem. Voor het technische onderhoud zoekt Waterschap Hollandse Delta een tactisch maintenance engineer als schakel tussen het strategische en operationele niveau. IES Asset Management (IES) vult deze opdracht in met een fulltime maintenance engineer op locatie.

Opdracht

De dynamiek van een Waterschap is complex. Enerzijds is er veel wet- en regelgeving, anderzijds zijn er veel verschillende wensen uit de samenleving. De tactisch maintenance engineer kan de brug slaan tussen strategie en uitvoering. Echter in de loop van de tijd is deze functie bij Waterschap Hollandse Delta wat operationeler ingevuld dan nodig is. Deze rol moet in ere worden hersteld en worden aangepast naar de situatie van nu. Vanuit die rol wordt dit deel van assetmanagement weer opgepakt in de keten: alle assets worden in kaart gebracht en indien nodig bekeken of het juiste onderhoud gedaan wordt. IES vult de interim-rol voor ca. 1,5 jaar in.

Bron: WSHD

Resultaat

  • Processen rondom de onderhoudscyclus is helder voor alle betrokkenen
  • Verbeterde samenwerking tussen verschillende afdelingen in de onderhoudsketen
  • Integraal voortgangsoverleg is geïmplementeerd
  • Er is samenhang tussen de werkzaamheden gecreëerd
  • Risicogestuurd onderhoud is geïntroduceerd
  • Vanuit een praktische inslag wordt gewerkt aan assetmanagement.

Aanpak

De methodiek van IES gaat uit van kennis die de mensen al hebben. Door tussenkomst van de maintenance engineer van IES leren zij op een andere manier kijken naar de dingen die zij doen. Hierdoor is er meer inzicht in de eigen plek in de hele (onderhouds-)keten ontstaan. Door tijdelijk de rol van tactisch maintenance engineer in te vullen, kan IES op de juiste plekken kritisch vragen stellen. Dit leidt tot bewustwording van de activiteiten en de verbinding die er met anderen is. Door mensen bij elkaar te brengen, te luisteren naar elkaar en samen een plan op te stellen, is de organisatie aan het veranderen. Door samen afgewogen keuzes te maken is er meer plezier in het werk gecreëerd.