Schiphol assetmanagement, basis op orde bij energy en infra

Schiphol wil zich onderscheiden met ‘Best in Class’ assetmanagement. Schiphol heeft in 2015 een flinke interne verandering in gang gezet om een assetmanagement organisatie te worden met de ambitie zelfs ‘Best in Class’ te zijn. Dat gaat natuurlijk gepaard met nieuwe rollen en functies en een vraag om meer aantoonbaarheid. Schiphol is een complexe omgeving waar op elke willekeurige dag wel een aantal projecten lopen met een hoge mate van overlap en interactie. Te midden van die hectiek is het niet gek dat het na een reorganisatie wel even zoeken is om alles op elkaar te laten aansluiten.

Aansluiting bij strategische plannen

Afdelingen moesten binnen de globale kaders van assetmanagement (AM) zelf verder invulling geven aan hun organisatie. De vragen die logischerwijs naar boven kwamen waren: Waar moeten we aan voldoen vanuit de ISO 55000 AM-filosofie? Waar staan we nu eigenlijk? Hoe komen we daar?

IES leverde met een korte scan sessie het antwoord op de eerste twee vragen en een op maat gemaakt stappenplan maakte de plannen SMART om de doelen ook daadwerkelijk te halen. Naast de doelen vanuit de ISO-standaard werden ook bestaande strategische doelen met hoge prioriteit in de plannen meegenomen. Op die manier ontstond een dynamisch totaalplaatje om de capaciteitsbelasting tijdplanning en verwachting af te stemmen.

Strategische plannen laten aansluiten bij de praktijk

Op strategisch niveau mocht IES binnen de daarvoor in het leven geroepen commissie input geven aan het SAMP. Op die manier kon het proces van twee kanten worden begeleid om zo te werken aan de verbinding tussen de AM-plannen vanaf het abstractere strategisch niveau tot aan de werkvloer.

Zetje in de goede richting

De plannen hebben onrust weggenomen en een duidelijke focus aangebracht in lijn met de visie en missie van de organisatie. Door te coachen op ieders nieuwe rol heeft IES de afdeling het eerste stuk op weg geholpen om uiteindelijk aan de gewenste asset performance doelstellingen voldoen.

Meer informatie over assetmanagement implementatie? Neem contact op met:

Meer weten?

ir. Hugo Zollner

Sr. Consultant

hugo.zollner@iesbv.nl