Een assetmanagementsysteem is zo veel meer dan het hoog over ISO 55002 plaatje…

Een assetmanagementsysteem is het geheel van samenhangende afspraken, processen en methodieken om het assetmanagementbeleid en de assetmanagementdoelstellingen en de daaraan gerelateerde strategie vast te stellen, te realiseren, de voortgang hierop te meten en hierover terug te koppelen en bij te sturen. Het basisprincipe van een managementsysteem is het voldoen aan wet- en regelgeving, het borgen van je processen en het realiseren van continue verbetering. Alle managementsystemen zijn opgebouwd volgens de PDCA-cyclus, zo ook het assetmanagementsysteem.

We kennen allemaal het bekende ISO 55002 plaatje van het assetmanagementsysteem, dat de belangrijkste onderdelen beschrijft en eigenlijk een kapstok is om de ISO 55001 eisen die aan de onderdelen van het managementsysteem worden gesteld te groeperen. 

Bron: NEN-ISO 55002

In de praktijk blijft het vaak hoog over en blijven we bij het bouwen van het assetmanagementsysteem hangen in het ISO 55002 plaatje en de daaraan gekoppelde producten zoals bijv. een SAMP. Maar een assetmanagementsysteem zou je nu juist moeten helpen om assetmanagement te kunnen sturen in je organisatie. Dus het assetmanagementsysteem zou ook moeten beschrijven hoe we assetmanagement doen in onze organisatie, welke processen en activiteiten we hiervoor uitvoeren en welke producten of resultaten we opleveren en gebruiken bij volgende stappen in het proces en hoe e.e.a. is gekoppeld aan rollen met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Gebruik makend van de terminologie en benamingen die gelden voor jouw organisatie, zodat het assetmanagementsysteem ook herkenbaar en praktisch toepasbaar is voor de medewerkers.

Je kunt jezelf bij het inrichten van het assetmanagementsysteem echter ook verliezen in details, waardoor het een kluwen aan procesbeschrijvingen wordt waar je vervolgens niks mee doet. Aansluiten op wat we al hebben in onze organisatie is belangrijk om het werkbaar en herkenbaar te houden.

Je kunt bij het inrichten van een assetmanagementsysteem natuurlijk gebruik maken van wat ISO 55001 hierover zegt, immers de norm beschrijft de eisen die aan het assetmanagementsysteem worden gesteld. Maar daarmee heb je nog niet de onderliggende processen en activiteiten, laat staan de governancestructuur vastgelegd. Dit moet je toch echt zelf doen en dat is wel belangrijk om bijv. de assetmanagementbesluitvorming ook daadwerkelijk te laten werken.  

Om organisaties hierbij effectief van dienst te kunnen zijn hebben onze collega’s van AMCL een referentiemodel voor een assetmanagementsysteem ontwikkeld: AIBOM, het Asset Intensive Business Operating Model, tegenwoordig AIBA genoemd (Asset Intensive Business Architecture). AIBOM beschrijft een basisopzet voor een werkend assetmanagementsysteem op verschillende detailniveaus. Immers, sommige organisaties gaan voor lean & mean, terwijl andere organisaties behoefte hebben aan een assetmanagementsysteem met meer diepgang. 

Wij maken het inrichten van een assetmanagementsysteem voor onze opdrachtgevers vaak gebruik van dit AIBOM model als basis voor de opzet, waarna we het assetmanagementsysteem op maat maken voor de organisatie. Zodat je een assetmanagementsysteem krijgt met voldoende diepgang en een ingerichte governancestructuur, dat werkt en is gebaseerd op internationale best practices, maar wel passend bij de behoefte van jouw organisatie. 

Wil je meer weten over AIBOM? Via deze link kun je er meer over lezen. We vertellen je er graag over. Neem contact op met Jan Mens of Diederik van Leeuwen.

Meer weten?

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl