Voorspellend onderhoud wielen HTM

Opdracht

De Haagse Tram Maatschappij (HTM) heeft net als andere vervoerders de uitdaging van wiel- en railcontact. Hoe is degeneratie onder controle te houden? Wanneer in te grijpen? Welke correctieve acties? De eerste stap is het in kaart brengen van de beschikbare informatie; in de eerste helft van 2014 heeft IES voor HTM een voorspellend dashboard wielenonderhoud ontwikkeld.

Aanpak

De HTM is al jaren bezig om informatie vast te leggen; zowel de spoorstaaf- als de wielgeometrie worden op gezette tijdstippen gemeten en vastgelegd. Deze data omzetten in (management-) informatie voor levensduuranalyse en voorspellend onderhoud is de uitdaging welke in deze opdracht is aangepakt.

De informatie uit de diverse bronnen is gecombineerd in het pakket Qlickview waardoor data gecombineerd is die voorheen alleen los van elkaar beschikbaar was. Nadruk is gelegd op het simpel en gebruiksvriendelijk houden van de applicatie voor de gebruiker zonder het wiel geheel uit handen te geven, hierdoor hoeft de gebruiker geen ingewikkelde berekeningen te maken maar kan wel bijvoorbeeld bepaald worden wat het effect is op de levensduur van een andere onderhoudsstrategie.

Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld weer van degeneratie van wielen over zowel tijd als gereden afstand.

Figuur 1 Degeneratie van wielen in de tijd

Gecombineerd met zijn expertise is de Maintenance Engineer nu in staat het juiste onderhoudsmoment te bepalen en te voorspellen.

Resultaat

HTM heeft nu een stuk gereedschap waarbij de onderhoudsbehoefte op tramwielen een stuk inzichtelijker en transparanter is. De werkplaatsplanning weet nu wanneer er onderhoud verwacht wordt, de engineer kan zijn onderhoudsstrategie beoordelen en evalueren en waar nodig bijsturen nadat er eerst een nieuwe analyse is gemaakt op de aangepaste onderhoudsstrategie.

De levensduurkosten van de tramwielen kunnen momenteel tot 25% afnemen doordat de levensduur geoptimaliseerd kan worden wat en langere stand tijd onder een tram betekent. Maar de winst is nog groter: Het ontsluiten van data door middel van modelleren en inzichtelijk maken geeft gebruikers de mogelijkheid de consequenties van acties te beoordelen en hier verder op te acteren; een schoolvoorbeeld van continu verbeteren. Ontsluiten van data tot informatie is een eerste stap, de volgende uitdaging is om de organisatie leren werken met deze informatie en zodoende verbeteringen in het veld te bewerkstelligen. Uiteindelijk kan de organisatie nu sturen op keiharde feitelijke informatie en de manager heeft belangrijke informatie in handen voor zijn besluitvorming.