Waterschap Hollandse Delta is na GAP-analyse en advies klaar voor laatste stap richting ISO 55000 certificering

Bij Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk nemen ze assetmanagement heel serieus. Ze slagen erin de organisatie en het beleid op dat vlak stap voor stap te verbeteren. “Op eigen kracht, met advies en begeleiding van ons”, zegt Diederik van Leeuwen van IES Asset Management. Begin 2024 rapporteerde hij op basis van een hernieuwde GAP-analyse hoe Hollandse Delta kan toewerken naar certificering.

GAP-analyse

IES heeft Hollandse Delta sinds 2017 meerdere keren ondersteund, vertelt Diederik van Leeuwen. Hij is Technical Director bij IES. “Dat begon destijds met het schrijven van een startnotitie voor de implementatie van assetmanagement in combinatie met een soort mini-GAP-analyse ten opzichte van de ISO 55000-standaard. De GAP-analyse hebben we in 2021 herhaald. En nu dus weer… Om te kijken waar de organisatie nu staat.”

Na die eerste samenwerking heeft Hollandse Delta in 2018 met succes assetmanagement ingevoerd. “Met een project dat ze zelf hebben getrokken”, aldus Diederik. “Daar hebben wij hier en daar nog een klein beetje bij geholpen, maar ze hebben het echt zelf gedaan. En goed! Uit de toetsing van 2021 kwam een aantal aanbevelingen, die ze ook weer hebben opgepakt, zo bleek nu.”

Focus

Eind 2023 vroeg Ronald de Moor, teamleider Regie & Assetmanagement, om een nieuwe GAP-analyse. Op basis daarvan bracht IES begin 2024 een rapport uit. Diederik, die daarvoor een team vormde met IES-collega Sam Hoens, heeft er alle vertrouwen in dat Hollandse Delta ook nu weer met die adviezen stappen weet te maken. “Hun aanpak is volgens het boekje. De organisatie werkt er heel gestructureerd aan om het assetmanagement continu te verbeteren. Niets dan lof daarvoor. Er is veel vooruitgang geboekt; je ziet de volwassenheid op het gebied van assetmanagement groeien. Ze zijn nog niet op certificeringsniveau, maar dat komt wel steeds dichterbij.”

De assetmanagement-afdeling is bij Hollandse Delta een regieafdeling. Ze gaat niet over strategie. Daarmee hebben Ronald en zijn collega’s beperkt mandaat. Een van de adviezen van IES was om de verantwoordelijkheid voor assetmanagement weer op directieniveau terug te brengen – zoals het eerder was. 

“Dat helpt om de focus te houden”, legt Diederik uit. Een ander advies was om nu serieus te gaan voor ISO 55000-certificering. “Omdat je daarna gedwongen bent om niet meer los te laten, want een paar jaar later komt de audit en dan moet je er opnieuw aan voldoen, maar vooral ook laten zien hoe je met continue verbetering omgaat.”

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor voldoende (schoon) water, sterke dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Het werkgebied is 102.400 hectare groot. Er liggen elf gemeenten in het werkgebied en er wonen ruim 866.310 mensen.

Op directieniveau

“Uiteindelijk moet het van hogerhand komen”, beaamt Ronald. “Er moet sponsorschap zijn vanuit de directie. Als organisatie hebben we te maken met heel veel uitdagingen. De doorontwikkeling van de werkwijze, hoe we assetmanagement vormgeven, is er daar één van. Het is goed dat de directie daar tijd en aandacht aan wil besteden. Daar begint het, en dan cascadeert het richting onze afdeling: de hoofden, de teamleiders en vervolgens naar de medewerkers.”

In elk geval is de hele organisatie doordrongen van het belang van assetmanagement. “Het helpt dat we de structuur, met de afdelingen en dergelijke, eigenlijk ook al grotendeels hebben vormgegeven conform de line of sight van ISO 55000. We hebben een afdeling Strategie & Beleid en wij zijn de afdeling Regie & Assetmanagement. En dan hebben we verschillende afdelingen die je meer als de operatie kan betitelen.”

“Daarnaast hebben we assetmanagers binnen onze eigen afdeling, die verantwoordelijk zijn om de keten goed aan te sturen. De organisatie staat en het is goed geborgd allemaal.” 

ISO-certificering

Over ISO-certificering is Ronald het eens met Diederik: “Het is in eerste instantie een nuttig handvat, een richtlijn. Maar het is wel belangrijk om uiteindelijk die certificering ook daadwerkelijk te behalen. We hebben daar vooralsnog niet voor gekozen. We hebben altijd geroepen: ‘We willen op een certificeerbaar niveau komen, maar we hoeven niet per se het plaatje aan de muur te hangen.’ In de laatste evaluatie – we hebben best nog wel wat nabesproken na het rapport van IES – stelden we wel vast dat het kan helpen om certificering tóch als doel te stellen. Zodat er net even een stapje extra gedaan wordt om het binnen afzienbare termijn ook daadwerkelijk te realiseren.” 

“Dat was ook wel een van de constateringen van Diederik en zijn team. We hebben echt weer slagen gemaakt ten opzichte van de vorige meting, die van tweeënhalf jaar geleden.”

Om het momentum niet te verliezen voelt Ronald voor het advies van IES om nu door te pakken en een deadline te stellen: “Op die datum willen we op certificeerbaar niveau staan en dan willen we ook echt die certificering behalen.”

Geen blad voor de mond

Ronald kijkt terug op een prettige samenwerking met het IES-team. “Ik ben zelf meer dan vijftien jaar consultant geweest op het gebied van assetmanagement, dus ik heb vaak aan de andere kant van de tafel gezeten. Diederik is echt een goede gesprekspartner, zowel op directieniveau als met medewerkers in of dicht bij de operatie. Hij weet het verhaal heel goed over te brengen. Hij durft ook wel zaken ter discussie te stellen. Hij nam geen blad voor de mond.”

Van tevoren was afgestemd dat het rapport verder zou gaan dan de GAP-analyse. Ronald: “Ik wilde niet alleen inzicht in de hiaten, maar vooral ook advies hoe we die het beste het hoofd konden bieden. Met een realistisch advies waar we zouden moeten beginnen. IES heeft duidelijk meegeholpen in de prioriteitsstelling.”

“Daarnaast was Diederik heel flexibel – ook als wij iets extra’s nodig hadden. Nadat het rapport was geschreven, hebben we aangegeven dat we een goede, korte samenvatting konden gebruiken om ons verhaal te doen bij het MT en hoofden van andere afdelingen. Dat heeft hij echt met verve gedaan. Daar konden we uitstekend mee uit de voeten.”

Meer weten?

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl

Sam Hoens

Principal Consultant

sam.hoens@iesbv.be