Assetmanagement maakt de toegevoegde waarde van de kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen transparant in relatie tot de kosten van aanschaf, beheer, onderhoud en einde levensduur. Dit vraagt om denken in processen en ketens en met elkaar samenwerken. Voor effectieve samenwerking is het essentieel dat iedereen zijn/haar rol met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan plaatsen binnen het assetmanagement sturingskader en begrijpt.

Ons interactief assetmanagement theater is speciaal geschikt voor grotere groepen medewerkers, bijvoorbeeld hele afdelingen, die in een dag met elkaar assetmanagement verkennen en meer inzicht krijgen in elkaars werkwijze en kwaliteiten.

Het assetmanagement theater bestaat uit 1 dag voor een (grotere) groep deelnemers of complete afdelingen. Een dag waarbij door vragen en discussies helder wordt wat assetmanagement is en betekent voor jouw organisatie. Meer nog, wat het voor jou betekent. En wat het van jou vraagt. De vragen en discussies worden op gang gebracht door een interactief theater, waarin acteurs een waar gebeurde situatie uit jouw organisatie naspelen. De deelnemers kunnen de uitkomst beïnvloeden door aanwijzingen te geven, waarna de acteurs de situatie opnieuw spelen. En daarna maken we de vertaling naar jouw organisatie. Op speelse en interactieve wijze verken je zo met je organisatie wat assetmanagement brengt en van je vraagt.

Het assetmanagement theater vraagt om specifiek maatwerk. Om het zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op jouw organisatie kunnen we dit het beste even persoonlijk bespreken. Kom een keer een kop koffie drinken of bel voor een afspraak en we komen graag bij je langs.

Geïnteresseerd in het assetmanagement theater?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl