De vernieuwde ISO 55002

Sinds de lancering van de ISO 55001 zijn er vragen over hoe de eisen aan het assetmanagementsysteem geïnterpreteerd moeten worden en wat ervaringen van gebruikers hiervan zijn. Met de update van de ISO 55002 geven de experts, die betrokken zijn bij de ISO 55000-serie, hier een antwoord op.

IES is via de nationale normcommissie betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document

De vernieuwde ISO 55002 is gebaseerd op de ervaringen van succesvolle implementatie van het ISO 55001 gedachtengoed in meer dan 30 landen in de afgelopen 4 jaar. Het document beschrijft hoe de eisen uit de ISO 55001 kunnen worden geïmplementeerd.

ISO 55000-serie

De ISO 55000-serie is een serie van internationale standaarden voor assetmanagement. De serie omvat momenteel 3 documenten te weten:

  • ISO 55000: Principes van assetmanagement, termen en definities
  • ISO 55001: Eisen aan het assetmanagementsysteem
  • ISO 55002: Handvatten voor toepassing van de ISO 55001

Voor een korte uitleg over deze documenten serie, klik hier.

Tevens wordt er hard gewerkt aan een tweetal technische specificaties die meer specifieke uitleg geven over de afstemming tussen de financiële en niet financiële functies in een organisatie (ISO 55010) en de toepassing binnen overheidsorganisaties (ISO 55011).

Belangrijkste punten

De ISO 55002 is geactualiseerd op basis van de ervaringen met de ISO 55001 in de praktijk en daarmee uitgebreider en completer dan de vorige versie. De hoofdpunten uit de nieuwe ISO 55002 zijn:

  • Een uitleg of toelichting bij elke eis uit het ISO 55001 document, met daarbij de link tussen ieder element en de vier basisbeginselen van assetmanagement: Waarde, afstemming, leiderschap en waarborging.
  • Uitleg over het toepassen van de eisen uit de ISO 55001 op het asset porfolio, asset management systeem en assetmanagement in zijn algemeenheid.
  • Toevoeging van zeven overkoepelende thema’s die helpen bij het opzetten van een assetmanagementsysteem.

Overkoepelende thema’s

Naast de directe uitleg en toelichting op de verschillende eisen aan een assetmanagementsysteem van de ISO 55001 zijn er in de vernieuwde ISO 55002 een zevental  overkoepelende thema’s gedefinieerd die helpen bij het begrip van de standaard en de toepassing hiervan.

Hieronder een korte beschrijving van deze zeven thema’s.

Waarde (Value)

We omschrijven goed assetmanagement vaak als de optimalisatie van de waarde, gecreëerd door de assets. Bij waarde denken we al snel aan geld, maar dit is zeker niet het enige. In de vernieuwde ISO 55002 wordt het begrip waarde (value) binnen assetmanagement uitgelegd.

Met goede definities van waarde wordt transparante besluitvorming duidelijker en makkelijker doordat we weten wat de toegevoegde waarde van de assets is en hoe mitigerende maatregelen en kosten bijdragen aan deze waarde. De betekenis van waarde zal verschillen per organisatie en context. De ISO 55002 helpt bij het herkennen en definiëren van de verschillende vormen van waarde binnen je organisatie.

Omvang van het assetmanagementsystem (Scope)

Een van de terugkerende vragen is: Wat hoort er nu bij mijn assetmanagementsysteem? Dit systeem bestaat uit de processen en procedures die zorgen voor een goed lopende assetmanagementorganisatie en de continue verbetering hiervan.

De ISO 55002 geeft handvatten voor het bepalen van de gewenste scope van jouw assetmanagementsysteem op basis van factoren als: Organisatie structuur, rollen en verantwoordelijkheden, besluitvorming, type en criticaliteit van de assets, contractvorming en relaties met andere management systemen (zoals de ISO 9000, ISO 31000 of ISO 14000)

SAMP

Het strategisch assetmanagementplan (SAMP) is een document wat de kern vormt van een assetmanagementsysteem. Het zorgt voor de vertaling van de lange termijn bedrijfsdoelstellingen naar de assets benodigd om deze te behalen. De ISO 55002 geeft meer duidelijkheid over het doel van een SAMP en welke elementen er dan in terug moeten komen. Wij weten dat het opstellen van een goed SAMP niet makkelijk is en kunnen met een pragmatische aanpak helpen om te komen tot een bruikbaar SAMP.

Assetmanagement besluitvorming (decision-making)

Een goed werkend assetmanagementsysteem zorgt ervoor dat de organisatie in staat is om transparant en consistent beslissingen te maken. Deze beslissingen worden gemaakt op basis van informatie en de doelstellingen van de organisatie.

De ISO 55002 geeft uitlegt over het opzetten van de besluitvorming binnen je organisatie op basis van proces, besluitvormingscriteria en bestuur.

Risicomanagement (Risk management)

Risicomanagement is een kern onderdeel van goed assetmanagement en krijgt met de nieuwe ISO 55002 meer nadruk. Zo wordt omschreven hoe risicomanagement kan worden toegepast op assets, asset portfolio’s, processen en systemen. Om zo te komen tot een geïntegreerd programma en beter begrip bij asset managers van de relatie tussen assetmanagement en risicomanagement.

Financieel (Finance)

Financiële en niet-financiële functies die goed met elkaar samenwerken zijn een cruciaal maar onontkoombaar onderdeel van goed assetmanagement. Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid op financiën zorgt voor rust. Daarnaast is het verstandig om de objectenboom en financiële kostenplaatsen op elkaar af te stemmen, om zo de assetmanagement organisatie in staat te stellen om goed te analyseren, rapporteren en verbeteren.

In de vernieuwde ISO 55002 geeft een beknopte uitleg over de mogelijkheden om de financiële en niet-financiële functies op elkaar af te stemmen. In de loop van 2019 volgt de ISO 55010 die volledig gericht is op deze afstemming.

Schaalbaarheid van het assetmanagementsysteem (Scalability)

Goed assetmanagement helpt organisaties van alle formaten. Van grote beheerders tot MBK bedrijven. Uiteraard is het wel zo dat hoe groter de organisatie en hoe groter het asset portfolio des te omvangrijker het assetmanagement systeem. Hoe hier mee om te gaan wordt beschreven in de ISO 55002.

Meer informatie

Benieuwd naar de inhoud van de vernieuwde ISO 55002? Of naar één van de hierboven beschreven overkoepelende thema’s? Neem dan gerust contact op met Dimitri Koenen.

Liever direct naar de norm? Deze is verkrijgbaar bij de verschillende standaardisatie organisaties:

  • De Nen: norm (Engels), norm (Nederlandse vertaling).
  • De ISO: norm (Engels)

Daarnaast bevat de website van de commissie van experts, die verantwoordelijk zijn voor deze norm, veel extra informatie en casestudies over het gebruik en implementatie van assetmanagement.

Bron: deze tekst is een deels vertaalde en aangepaste versie van de aankondiging op de tc251 website.