Assetmanagement gaat over het integraal managen van assets. Stop met eilandjes en begin met het bepalen van de doelstellingen met alle belanghebbenden rond de tafel. Niet ‘wat is goed voor mijn afdeling’, maar wel ‘wat is goed voor de organisatie’ en nog belangrijker, voor de klant. Samen komen tot oplossingen die werken voor de lange termijn, want dat is belangrijk voor de continuïteit van je organisatie. Is onderhoud een kostenpost? Juist een kans tot rendementsverbetering! Dat kan wanneer de ‘line of sight goed is ingericht en de dagelijkse activiteiten opgelijnd zijn met de organisatiedoelstellingen, zodat we de juiste dingen doen met de juiste prioriteit. Dat weer leidt tot heldere, voldoende en juiste stuurinformatie, die nodig is voor transparante besluitvorming. Daarmee komen we verder en dragen we bij aan een positief bedrijfsresultaat. 

In een workshop bepalen we samen met jou, relevante stakeholders en vertegenwoordigers van het MT de assetmanagement doelstellingen voor je organisatie. Wat wil je bereiken binnen enkele jaren, welk hoger organisatie- of klantdoel dient dit en wat is de urgentie? De assetmanagement doelstellingen kun je vervolgens gebruiken om de verschillende verbeteracties die voortkomen uit een ISO 55000 gap analyse / assetmanagement maturity check te groeperen en eventueel ook te prioriteren. Het geeft structuur en richting aan de dingen die je gaat doen en maakt de bijdrage aan de hoger gelegen organisatiedoelen duidelijk. En door de betrokkenheid bij het opstellen van de assetmanagement doelstellingen van zowel medewerkers van de organisatie als de belangrijkste stakeholders en vertegenwoordigers van het MT, zijn de doelstellingen ook gedragen. De ultieme line of sight! 

Hiermee kun je goed voorbereid van start met een ISO 55000 gap analyse en verbeterplan.

Assetmanagement doelstellingen bepalen?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl