Lean assetmanagement voor Lelystad Airport

Lelystad Airport

Lelystad Airport groeit uit tot een regionale luchthaven gericht op een groeiend verbindingsnetwerk met Europese vakantiebestemmingen. De ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe assets is volgens het principe van Best Value Procurement in de markt gezet. Daarmee groeit Lelystad Airport van een uitvoeringsorganisatie naar een regieorganisatie.

Opdracht

IES Asset Management (IES) is gevraagd Lelystad Airport te begeleiden in de transitie van uitvoeringsorganisatie naar regieorganisatie. Door tijdelijk de rol van assetmanager te vervullen heeft IES de organisatie klaargemaakt voor de nieuwe rol waarin Lelystad Airport gaat sturen op beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. De bestaande technische dienst is omgevormd tot assetmanagement afdeling. Dat betekent minder hands-on uitvoering en meer strategische begeleiding van de afspraken met de contractpartners. De processen zijn geborgd in een strategisch assetmanagement plan (SAMP). Dit levert een risicomatrix op waarmee alle besluiten worden beoordeeld.

De kennis van IES op het gebied van luchthavenprocessen en de pragmatische manier om assetmanagement in te voeren is een pré bij de uitvoering van deze opdracht.

Resultaat

  • Het SAMP is opgesteld en door Lelystad Airport goedgekeurd
  • Alle (contract)documenten voor externe partners zijn opgesteld
  • De nieuwe werkprocessen zijn ingericht
  • Er zijn KPI’s (key performance indicatoren) ingevoerd als sturingsmechanisme
  • Er is een ontwikkelingstraject voor medewerkers opgezet passend bij de nieuwe functieprofielen
  • Er is ingezet op verwachtingsmanagement bij contractpartijen en gebruikers van Lelystad Airport en omwonenden waar het gaat om beheer en onderhoud van het terrein
  • Het service level agreement is vertaald naar een assetmanagementplan en een meerjaren onderhoudsplan
  • IES voert ad interim het management uit op de organisatieomslag en de voorwaarden tot operationele uitvoering

Aanpak

Assetmanagement is een besturingskader waarbij het proces helder wordt gemaakt om veranderingen vorm te kunnen geven. Op basis van het proces zijn taken en verantwoordelijkheden gekoppeld aan functies. Open communicatie met en tussen contractpartners is hierbij noodzakelijk. Alle processen, ook die bij de partners, zijn vastgelegd in een gedeeld managementsysteem. In de transitiefase is aandacht voor de vraag ‘wie doet wat’ tijdens de beheerfase; de grensgebieden worden duidelijk en eenduidig vastgesteld. Hierdoor wordt bij alle partijen draagvlak voor de veranderingen en elkaars rol gecreëerd. Door vanuit assetmanagement de nieuwe ambitie aan te pakken is voor iedereen helder wat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderhoudsniveau van de assets op Lelystad Airport is.

Meer weten?

Frank van Vugt

Lead HRM

frank.van.vugt@iesbv.nl