Na het plannen maken komt de implementatie van assetmanagement. In de vorm van een project of programma. Met of zonder onze inzet. Groot- of kleinschalig, het hangt af van de situatie, urgentie en wensen. We helpen je graag met maken van de juiste keuze. 

Wij zijn er een voorstander van dat de organisatie zoveel mogelijk zelf de implementatie ter hand neemt. Omdat dan de resultaten het beste beklijven. Maar natuurlijk gaan we je helpen. Door het opzetten van een project organisatie en plan van aanpak. Ook het uitvoeren van bepaalde onderdelen, omdat kennis en ervaring ontbreekt of je de tijd niet hebt kunnen we voor je verzorgen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de werkstroomhet optimaliseren van een onderhoudsconcept, het opstellen van het assetmanagementbeleid of een SAMP, het inrichten van de organisatie met de juiste rollen en de line of sight en opleiding. Bij voorkeur doen we dit alles met resultaatverplichting. Maar ook begeleiding, advisering en coaching is mogelijk.

ISO 550001 certificering hoeft niet altijd een einddoel te zijn van de implementatie van assetmanagement. Afhankelijk van de situatie in jouw organisatie kan de focus van verbeteringen op allerlei vlakken liggen. Vaak valt al veel winst te behalen door alle processen op een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Mocht je wel een ISO 55001 certificering nastreven, helpen wij je hier natuurlijk graag bij het stellen van de juiste prioriteiten en het klaarstomen van de organisatie voor het certificeringstraject. We hebben er ervaring genoeg mee en die delen we graag.   

Soms is er urgentie. En moeten er dingen snel. Desgewenst kunnen we dan ook een groot deel van het traject doen, met projectleiding. En resultaatverplichting. Wel draaien er dan medewerkers van jouw organisatie mee, zodat de resultaten niet gaan zweven als het klaar is. Als wij het project leiden onderzoeken we samen met jou ook of we tot een resultaatverplichting kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld een gegarandeerd ISO 55001 certificaat aan het einde van het project. We zijn niet van het vrijblijvende zoals je ziet.

Implementatieproject starten?

Neem contact op met Diederik!

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl