Joulz ISO 55001-gecertificeerd

JOULZ  

Joulz levert sinds jaar en dag meetdiensten en energie-infrastructuren voor zakelijke klanten. De naam ‘Joulz’ is afgeleid van Joule, de eenheid van energie. Dezelfde energie vind je terug op de werkvloer. Ga maar na. In 2019 ging Joulz over van Stedin in Britse handen. In deze toch al turbulente tijd wilde Joulz voor zijn beide bedrijfsonderdelen, Infradiensten en Meetbedrijf, in aanmerking komen voor ISO 55001-certificering, de internationale norm voor assetmanagement. Alsof je examen doet tijdens een verhuizing. Voor de implementatie klopte Joulz aan bij IES Asset Management (IES), de assetmanagement-specialist.

De timing pakte juist goed uit. Verandering biedt openingen. Zo waren sommige processen binnen Joulz na het vertrek vanuit Stedin nog niet ingericht. Dat bood IES de kans om zaken from scratch op te pakken. ‘Dat was voor ons ideaal’, aldus Marleen Stumpel.

Marleen – als specialist vanuit IES ingezet op deze opdracht – ondersteunde Joulz bij de implementatie van assetmanagement. Na een relatief korte periode van plannen maken, beleid schrijven en processen inrichten heeft ze Joulz klaargestoomd voor de auditdagen.

Joulz mag zich sinds juli 2020 één van de eerste ISO 55001-gecertificeerde bedrijven van Nederland binnen de branche energie-infrastructuur noemen. Behalve meer grip op de bedrijfsvoering, wat zich vertaalt in kostenbesparing, zet dit Joulz steviger in de markt.

RESULTAAT  

Onderstaand een greep uit de resultaten:

  • Joulz is ISO 55001-gecertificeerd 
  • De hoger liggende plannen en doelen zijn doorvertaald naar de twee bedrijfsonderdelen, Infradiensten en Meetbedrijf.
  • IES en Joulz hebben samen het strategisch assetmanagementplan (SAMP) opgesteld, mèt onderliggende assetmanagementplannen.
  • Werkprocessen zijn opgesteld en ingericht.
  • Met hulp van IES heeft Joulz een methodiek ontwikkeld waarin risico’s worden beoordeeld en gewogen en onaanvaardbare risico’s worden vastgelegd in een risicoregister met de daarbij horende mitigerende maatregelen.
  • Samen met Joulz heeft IES een opleidingsbeleid vastgesteld, zodat ook voor het personeel dat geen uitvoerend werk doet vastgelegd is welk(e) opleiding/kennisniveau gewenst of vereist is per functie of functiegroep, zoals basiskennis van assetmanagement.

AANPAK 

In eerste instantie heeft IES een gap-analyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat er nodig is voor ISO 55001-certificering. Vervolgens ging een aantal mensen van IES op de werkvloer van Joulz aan de slag. Belangrijke vragen waren bijvoorbeeld: heeft Joulz een beleid op het vlak van risicomanagement? Wie is er verantwoordelijk met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving? Beschikken de medewerkers wel over de juiste papieren? Zijn de kosten voor onderhoud in balans? Hoe zet je onderhoud uit in de tijd?  

Wat opvalt, is de snelheid van de implementatie. In ruim een half jaar heeft IES assetmanagement actief geïmplementeerd binnen Joulz. Een compliment voor de opdrachtgever. Marleen: ‘Er is door Joulz heel hard gewerkt om implementatie voor elkaar te krijgen. Dit maakte het voor ons makkelijker om te doen waar we als assetmanagement-specialist goed in zijn: het stellen van scherpe vragen.’